De nye leietakerne starter opp driften under navnet Noreødegården Ryttersportsenter. Team på fire, er godt kjent med hverandre fra tidligere. Flere av oss har jobbet sammen tidligere, kan Madeleine Solheim Johnsen fortelle. Madeleine har ansvar for økonomien og administrasjonen. Gina Bache-Mathisen Wiig er den daglige lederen og er instruktør på stedet. Emilie Rollve som har trener I utdannelse fra Norges Rytterforbund skal ha rideskoleansvaret og Eileen Kase skal jobbe med dyreassistert terapi.

2017 09 12 16.28.54Før anlegget ble slått konkurs var de nye leietakerne i kontakt med styret for Moss rideklubb. Den gangen ville de leie en avdeling til driften, da stedet de holdt til var blitt for lite. Dette ble det ikke noe av da klubben ble slått konkurs. De tok da kontakt med kommunen for å høre hva som vill skje med senteret og fikk vite at kommunen ville ha en offentlig anbudsrunde.

Da kommunen la driften ut på anbud, var det blant annet krav til erfaring og praksis, faglig kompetanse, at man kunne vise til tidligere drift av steder og andre formelle punkter.

Kommunen satte i tillegg strenge krav til at driverne ikke kunne ta ut midler av stedet ut over lønn. Dette er fordi hele anlegget er bygd på kommunal grunn og finansiert med hjelp fra kommunale midler, tippemidler, ridebanestøtte, satsningsmidler, mm.

Det var flere interessert så det ble en lang prosess, men tilslutt fikk de fire avtalen.

2017 09 12 16.17.24Et stort men slitent anlegg.

Det er et stort anlegg som inneholder staller til 52 hester, to ridehaller med ridebane på 22*80 og 20*60, to store utebaner på 85*85 og 22*62, feltritts bane på 1200m, ridestier, brakkebolig og servicebygg som er på vei opp i disse dager.

Slitasjen og dermed behov for vedlikeholdet på et så stort sted er stor. Stallmestern var på omvisning under byggingen i 2006. Nå 11 år etter er det mange ting som har tålt årene med hester godt og andre ting som kanskje kunne vært bygd av andre materialer. For eksempel har dekkenholderne av plast på dørene holdt seg bra til stor overraskelse. Veggene som boksene ble laget av tålte derimot ikke hesters graving og sparking så godt. Mangel på vask, for eksempel på endeveggen i ridehallen, er et synlig tegn på mangel på vedlikehold.

Kommunen pusser opp

150 5006 r12017 09 12 16.06.46Den største og viktige jobben for kommunen var å legge nytt tett tak på hovedbygget. Det regnet inn så i taket var det montert takrenner som ledet vannet ut av bygget. Underveis i arbeidet ble de innvendige takrennene tatt bort før det nye taket var på plass. Da det begynte å regne, gjorde det til at det kom enorme mengder vann inn i den ene stalldelen. Følgende ble vannskader på en del treverk som derfor måtte skiftes.

Høylageret har siden oppstarten vært i et rom mellom ridehallen og stallen. Utfordringen med dette rommet har spesielt vært at nytt høy som ble levert, ble liggende utenfor det gamle som man da ikke kom til. Hele høylageret er nå revet og man får istedenfor en inngang for ryttere med hest inn ridehallen. På den måten unngår man at hester som kommer utenifra må gå igjennom stallen for å komme inn i ridehallen.

Vinduene i boksene har vært av typen uten gitter, da de skulle tåle hestespark. Dette har ikke vært tilfelle, slik at kommunen nå enten måtte bytte vinduene eller montere gitter. For å spare penger har man gått for en mellomløsning der man skrur på gjennomsiktige polycarbonat plater innenfor selve glassruten.

2017 09 12 16.17.32For å få bedre logistikk skal paddockene gjøres om slik at det blir mer praktisk og at hestene får avlange paddocker som gir bedre bevegelse.

Et sikkerhetstiltak er at det innvendig i ridehallen mot stallene mures det opp brannvegger der det ikke er i dag.

Vannledningene i stallene blir skiftet fra plast til syrefaste stålrør.

Utenfor anlegget er det en møkkarampe som skal bygges om slik at det hele blir sikrere for de som skal tømme.

Det står boligbrakker på området. Disse vil man få pusset opp og være bolig for ansatte i første omgang og på sikt brukt til lærling, o.a.

2017 09 12 15.57.082017 09 12 15.54.55Servicebygget med kaffebar er under oppbygging

Kaffeteriabygget ble ikke ferdigstilt før konkursen. Dette skal kommunen ferdigstille, men prioriterer i første omgang de arbeidene som skal til for å få anlegget i drift igjen.

Kafeteriabygget er tenkt å være åpent også for andre folk som benytter området. Det er både lysløype, bueskytterbane, skytterklubb, sykkelklubb, o.a. som benytter området. Tanken er å servere enkel mat til ungdom etter skolen, skiløpere kan få varm gryterett, osv. i tillegg til god kaffe. Madeleine driver i dag kaffebar i Oslo, er to ganger Norgesmester og har deltatt i VM med en fin 4.plass.

Bygget vil få garderober, toaletter, kontorer, møterom, samlingsrom, kjøkken og kaffebar. I dag er det ikke vindu inn til ridehallen, men det skal lages så man kan se inn i ridehallen.

2017 09 12 16.58.52Den nye driften fra 1.november 2017

Drifterne har allerede fått mange som vil ha hesten sin på stedet. Til oppstallørerne har de tre forskjellige «pakker» man kan bestille. Grunnpakken innbefatter at hestene får fire måltider med grovfor og tre med kraftfor hver dag. De kommer i tillegg ut alle dager fra ca. 8 til 16.

Halvpensjon inneholder i tillegg til grunnpakken, møkking og dekkenbytte/belegg.

Fullpensjon inneholder ridetimer inntil 4 timer i uken for Gina.

149 4990Madeleine forteller at man kan få hjelp til tilridning, salg, hjelp til hesten en dag, dekkenvask, mm. Gina er dressurinstruktør og rytter, med mange års erfaring fra inn og utland. Hun konkurrerer selv i de høyeste klassene i dressur og satser på internasjonale konkurranser fremover. Det vil også komme en sprangtrener til stedet en fast dag i uken.

Rideskolen vil ha kurs tilpasset ryttere i alle aldre og nivå, med trygge hester som er glad i arbeidet sitt. Kursplanen for det enkelte kurs legges opp til at eleven kan mestre en rideknapp etter endt kurs. Elever av rideskolen vil få muligheten til å bli med på banetreninger, programtreninger, stevner og show med skolehestene. For ryttere som ønsker å starte på distriktsstevner, vil de få oppfølging av ridelærer.

På sikt vil det etter hvert bli tilbud om rideleir på sommeren, og kortere weekendkurs høst og vinter. Det er også planer om å arrangere weekendkurs for voksne, med middag og hesteprat i cafèen. Eileen Kase vil tilby dyreassistert terapi. Les mer her

For å tilby alt dette har gjengen forskjellige erfaring og kunnskaper. De som underviser i rideskolen har i tillegg til utdannelse og gyldig politiattest. De vil på sikt lage et godt lærlingsted. Madeleine har hatt ansvar for lærlinger før, men i en annen bransje.

Ut over den daglige driften vil det bli arrangert kurs, clinicer og stevner. Moss Rideklubb som holdt til på stedet før, hadde opp til 360 medlemmer og var nære på å slå fotballklubben som hadde 400 medlemmer. På Noreødegården vil det være samarbeid slik at det igjen vil bli arrangere stevner på stedet og andre aktiviteter.

 2017 09 12 16.52.02 2017 09 12 17.02.282017 09 12 18.30.41

 

2017 09 12 17.29.07 2017 09 12 18.00.49 2017 09 12 18.31.35

 

066

 

Les mer om Noreødegården Ryttersportsenter på deres nettside her og Facebook side her

 

 

 

 

Red 23/10-17