FEI godkjenner sikkerhetsopphengsystem til hinderutstyr som brukes i konkurranser. Et system som ikke er godkjent er klemmer. Safety system som finnes på nesten alle ridebaner er derfor formelt ikke godkjent til bruk på bakbommen til oxere og i trippelbarer.

Skal man arrangere stevner er det dyrt å investere i ny hinderpark for de som kun har Safety system. Utstyr er lett og enkelt i bruk, så det har mange fordeler mot tyngre systemer. I noen år har man derfor løst dette ved å skru på en nøkkelskinne på stolpene som brukes til bakbommene.

Safety_systems_nye_stolper_med_nkkelskinne_og_klemmeNå kan man som alternativ til innkjøp av ny hinderpark eller montering av nøkkelskinne, supplere ustyret man har, med de nye stolpene som firmaet har utviklet. Disse har nøkkelskinne felt inn i stolpen. På den måten kan man bruke klemmene i tillegg til nøkkelsystemet.  

 

Enkelt å fikse eldre klemmer

Anlegg som har noe eldre stolper kan man noen ganger se klemmer som er harde eller ødelagt. På Falsterbo Horseshow forteller forhandleren at man kan få kjøpe løse metallklemmer til å bytte ut, med de som ikke fungerer, uten å måtte kjøpe hele opphenget på nytt.

 

I Norge selges Safety system av firmaet Kings Co as – besøk deres nettside her    

 

 

Safety_systems_nye_stolper_med_nkkelskinne_i_bruk_under_oppvarmingen_av_Falsterbo_Horse_show_2011