Av de nye prosjektene som ble innvilget støtte er 14 av dem Svenske, 3 er Norske og de siste 3 er samarbeidsprosjekt mellom Sverige og Norge. Av de 40 prosjektene er flertallet studier på hestens helse og noen på trening. 11 av de 40 omhandler miljøet rundt hesten.

Nedenfor er de 11 prosjektene oppramset. Les mer om de enkelte på stiftelsens sider her.

 

Nye Svenske prosjekter:

– Arbeidsmiljø i travstaller
– Konstruktion och underhåll av underlag på travbanor– mätning av fysikaliska och funktionella egenskaper
– Hästvälfärd, intressekonflikter och normativ etikk
– Framåt marsch! Ridsportens pedagogik, ledarskap och lärandemiljö –från militärutövning till en idrott för flickor
– Ridlärares tankar om och förutsättningar för kommunikation med sina  elever

Pågående Svenske prosjekter:

– Hästgården – Mellan familjeprojekt och livsstilsföretag
– “De i stallet”. Hästaktiva flickors upplevelser av utseendekulturen i stallet.
– Ett hammarslag för mycket – En undersökning av hovslagarnas arbetsmiljö

 

Nye Svenske og Norske prosjekter:

– Svampflora och förekomst av mykotoxiner i inplastat vallfoder för hästar

 

Pågående Norsk Svenske prosjekter:

– Tillväxtpotentialer i den norska och svenska hästsektorn ur ett nationellt och regionalt perspektiv
– God og lagringsstabil ensilasje til hest for auka verdiskaping og betre helse

 

15 organisasjoner og studiesteder har fått støtte

De som søker midler er enten en institusjon, et universitet eller sykehus for mennesker eller hest.

Sveriges Landbruksuniversitet (SLU)
Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA)
Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI)
Calmers tekniske høgskole
Ridskolan Strømsholm
Uppsala Universitet
Luleå Tekniske universitet
Lunds Universitet
Gøteborgs universitet
Norsk institutt for landbruks-økonomisk forsking
Veterinærintituttet
Bioforsk
Oslo Universitets-sykehus – Aker
Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB)
Norges veterinærhøgskole

 

Ønsker du å lese mer om Stiftelsen Hesteforskning så besøk dem på deres nettside her.