Det har i Europa generelt vokst frem en mer profesjonalitet og vitenskapelig tilnærming av ridebanebunner de siste årene. I Norge har forholdene blitt vesentlig bedre de siste årene, men det er fortsatt mange anlegg som trenger en opprustning av ridebanene.

Ved innføringen av hestelisens fra og med 2010 ble det tilgjengelig midler som klubber kunne søke på. I første runde ble det gitt støtte til programsatsningsanleggene som Drammen, Grenland, Arendal og Grimstad, Alvøen, Tromsø, Starum, Moss og Hønefoss.

bunnHNye midler tilgjengelig

Nå utlyses nye midler til klubber. De vil som sist gå primært til programsatsingsanleggene, men på sikt ønsker man å kunne støtte andre klubbanlegg. Aktivitetsomfang, -type og -nivå vil avgjøre prioriteringene for disse anleggene. 20 % av midlene skal øremerkes kjøring og feltritt.

Det er ca 3 millioner kroner i midler til fordeling for 2014-2015. Fordeling av midler er delt opp i fire i perioden 2014-2015.

Les mer om kriterier for å kunne søke, frister, med mer på Rytterforbundets side her