I lang tide har det vært mye å lese og sette seg inn i før man transporterer hest. Dette har ført til mange meninger og mange feiltolkninger både den ene og andre veien. De nye forskrifter vil gjøre det mye enklere og vite hva som gjelder for den enkelte transporten.

Enklere for private

Alle som transporterer hest i privat sammenheng har fått en mye enklere forskrift å forholde seg til. Den inneholder kun nasjonale regler og er skrevet lett forståelig for alle.

Forskriften stiller krav om at den som transporterer dyret, skal ha tilstrekkelig kompetanse til å sikre dyret en forsvarlig dyrevelferd. Transportmiddelet skal være godkjent vært 3 år, hesten skal være i helsemessig forsvarlig stand til å transporteres og hesten skal få nødvendig stell under reisen. Les mer detaljer i forskriften.

HestetransportEnklere også for transport i næring

Forskriften om næringsmessig transport av dyr, er en omfattende forskrift som tar hensyn til EUs transportforordning. I tilegg inneholder den de nasjonale regelverk. Det er noen tillegg i forskriftene, men det er stort sett en innstramming av transportforordningen, som egentlig er en videreføring av de nasjonale bestemmelsene.

Med de nye forskriftene, vil forskrift om transport av levende dyr og forskrift om vern av dyr under transport og tilknyttede aktiviteter, oppheves.

 

Les hele FOR 2012-02-08 nr 129: Forskrift om ikke-næringsmessig transport av dyr og transport av sirkusdyr.   

Les hele FOR 2012-02-08 nr 139: Forskrift om næringsmessig transport av dyr.