Definisjonen er gjort enkelt ved at man har kategorisert stoffer i to. Det er de som er totalt forbudt og de stoffer som kan brukes kontrollert i forbindelse med behandling av hest.

En tydeliggjøring av reglene er det personlige ansvaret som støttepersonell har rundt hesten. De har også generelt gjort ansvaret mer tydelig og straffen strengere. Som et hjelpemiddel har FEI har laget en søkbar database der man kan skrive inn produkt for å finne ut om det er lovlig, forbudt eller kan brukes kontrollert.

Det er viktig å huske på at produkter kan ha forskjellige navn i forskjellige land så søk på det konkrete innholdet og ikke stol på produktnavnet. FEI skriver i forbindelse med databasen at det fortsatt er ditt ansvar og sørge for at man ikke bryter noen lover, da databasen ikke er en garanti for rett svar.

 

Søk i basen her.