Det deles ut nærmere elleve millioner kroner i 2016. Det kunne derimot ha vært behov for mere midler, da mange forskningsprosjekter ikke fikk støtte.

Det er gitt støtte til fem nye prosjekter i 2016. I tillegg får tolv pågående prosjekter videre støtte neste år. Det kom inn hele 52 nye søknader fra Sverige og Norge.

Fem spennende prosjekter

Det største nye prosjektet er et samarbeid mellom Landbruksuniversitetet (SLU) i Sverige og Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU) i Norge. De skal samarbeide om et prosjekt som går ut på å kartlegge prestasjonsegenskapene, genetisk variasjon og helse hos kaldblodstravere. Prosjektet skal gå over to år og ledes av Professor Eric Strand ved NMBU.

Rytterens evne til å kjenne hvordan de påvirker hesten kalles for rytterfølelse. Et treårig studiet skal se på hvordan rideskolelærere i Sverige underviser og formidler rytterfølelse.

Et annet prosjekt ved SLU som også skal gå over tre år, skal se på hvordan rideskolers oppstallingsmetode påvirker hestevelferd, arbeid, sikkerhet og pedagogikk på svenske rideskoler. Hvordan påvirker mao oppstallings metode rideskoleelevene.

Noen hester har intoleranse for høysilasje med resultat at de får diare. Et samarbeid med SLU og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) skal se nærmere på hvorfor noen hester får nettopp denne intoleransen.

Det siste prosjektet skal se på hvordan den store bruken av markmiddel kan gjøre dem resistente. I samarbeid med SLU og Oslo veterinærinstitutt skal man utvikle diagnostisering av store og små blodmark samt undersøke hvordan selektiv markkur påvirker parasittforekomsten og parasittrelaterte skader.

 

Les mer om disse og pågående forskning her