Det norske klima gjør at det å ha en ridehall, er nødvendighet for mange. Størrelse, type halle, tilleggsrom, osv, er med på å bestemme kostanden. For mange er en stålhall med isolert duk en god løsning. Rubbhall AS er en leverandør av slike haller, og da de skulle sette opp ny hall i Sandefjord var Stallmestern på befaring med key account manager Øyvind Kristiansen. og daglig leder Erik Storhaug. IMG 2072webKunde ønsket en hall på 20*40, men man kan få dem i alle mål. Høyden på hallen kan på samme måte bestilles etter ønske, men ved vantet må man huske på at det skal være minimum 4 meter fra toppen av sanden til takkonstruksjon. Metallkonstruksjonen produseres på bestilling i Polen. Utenpå rammen har kunde bestilt isolert duk, noe som gir en lun og stille hall. Denne duken er patentert løsning der duken har 100mm Glava isolasjon sveiset inn i vanntette lummer rundt om på hele duken. Dette gjør at man får en god isolert duk som gir en lun, rolig og sikker hall. Duken er både i brann klasse A1 og av PVC som tåler sol, vær og vind. Skulle man være så uheldig å lage hull i duken kan dette enkelt repareres. Duken produseres i Frankrike og har en spesiell smart løsning, der duken strammes under produksjonen. På den måten holder den seg stram og fin etter oppsett. Bevegelser i hallen ved sterk vind kan reduseres ved at det settes opp strammeseil oppunder taket, slik det er gjort i hallen som settes opp i Sandefjord. 2021 11 12 12.43.05webSom en del av kjøpet kommer Rubbhall AS året etter hallen er satt opp, for å se over hallen og etter strammer om behov. Ventilasjon, belysning, porter I en ridehall er det mye fukt fra både våt ridebanebunn, hester og mennesker. Hallen kommer med ventiler i begge ender, men man kan montere vifter for enda mer effektiv luftutskiftning. Det er også mulig å få montert varmevifter om man ønsker tilleggsvarme. Rubbhall har i Sandefjord levert hallen med Led belysning, men selve ridebanebunnen, vant, etc, har kunden selv skaffet. For å komme inn og ut i hallen er det porter i begge ender, i tillegg til dør for ryttere til fots. IMG 2070web IMG 2084web IMG 2086web Hva kan kunden gjøre selv Kunden må om ikke man ønsker Rubbhall ordner, stå for grunnarbeidene og nedsetting av plinter eller ringmur, om ikke spyd fra Rubbhall kan benyttes. Rubbhall kan sjekke grunnforhold og ut fra det komme med anbefaling, samt tegninger på evt. plinter/grunnmur. IMG 2077webVed planlegging må man ta høyde for at det trengs minimum 2 meter plass rundt hele hallen for montering. Rubbhall sjekker også vind og snølast i området slik at hallen som blir levert, er dimensjonert etter forholdene på stedet. Kunden i Sandefjord har ordnet grunnarbeidene selv og satt ned plinter. Fra søknad til ferdig hall Oppsettet av hallen tar halvannen til to uker, med leveringstid denne gangen på kun et par måneder. Øyvind forteller at de kan ta byggesøknaden opp mot kommunen. IMG 2082webHallen kan leases/leies eller kjøpes. I ridehall sammenheng er det ofte slik at hallen blir stående i motsetning til haller som brukes for lager ved byggeplasser, etc. Setter man opp en ridehall med duk, bør man planlegge som om hallen er permanent. Duken tåler høytrykksvask og utover det er det lite vedlikehold.   Les mer om Rubbhall AS sine haller ved å klikke her