Desember 2012 skrev Landbruks- og Matdepartementet, Oppland fylkeskommune og Østre Toten kommune under på en intensjonsavtale om å delfinansiere en ny ridehall på Norsk Hestesenter, med kantine og plass til publikum.

ny ridehallØystein Lundby som er drifts- og vedlikeholdsansvarlig på Starum, har ledet prosjektet frem til ferdig bygg. Han forteller at det har vært mye arbeid for å få bygget funksjonsvennlig, samtidig så billig som mulig. De første anslagene var på nesten 35 millioner, men etter noen runder så var budsjettet nede i 20 millioner. Gledelig er det derimot at det ser ut til å ende på 17 millioner, forteller Øystein.

Det har gått noe over tre år siden intensjonsavtalen ble signert i desember 2012, til planlagt innvielse av ridehallen i april 2016. Nå har man derimot fått et bygg som vil gi sårt tiltrengt ridehallkapasitet, med publikumsplass til 200 mennesker og ikke minst en fin spisesal for alle studenter, gjester og kursdeltagere. Spisesalen kan ta 70 gjester.

 

Stor rideflate

Hallens innvendige mål er 29*80 meter. Selve rideflaten er 25*70 meter. Øystein Bakken som er Stallmester og kjøreinstruktør på Starum, gleder seg over bredden og lengden på hallen da den blir fin for kjøring innendørs.

Ridebanen er bygget opp med et avrettet subbuslag i bunn, etterfulgt av et topplag med sand og fiber. Sanden kommer fra Starmo sand, Elverum, som er iblandet fiber fra Kubberød. Det er lagt på 15cm med sand og fiber som er komprimert godt. I taket er det installert dryppvanningsanlegg. God vanning er viktig for å binde massen på en god måte, forteller Øystein. Freberg vann har levert anlegget.

Selve ridehallen er levert av Conexx. Grunnarbeidene som ble foretatt av et lokalt firma, startet før sommeren i 2015 med støpning i juli. Grunnforholdene på Starum var så gode at det var mindre grunnarbeider som måtte gjøres før støpningen kunne begynne. Det kom så 16 semitrailere med hele bygget som er fullisolert. I midten av august var rammeverket begynt satt opp.

 byggearbeider stopt fundament byggearbeider i gang

isolerte elementer isolerte plater staalet sikkerhet ivaretatt

God belysning og publikumsplass

Belysningen av hallen består av Led-lister på 53w med IP66. Det er 5 rader med til sammen 165 lamper. De gir hele 400 lux som er mye i en ridehall. (400 lux tilsvarer et godt opplyst kontor) Lyset styres av bevegelser, men Øystein forteller at han kan overstyre alt via mobilen sin. KNX datastyring er montert i hele anlegget. Det styret lys, varme og ventilasjon. Anlegget er levert av Hveem Elektro.

tribunedelenPublikumsplassen langs den ene langsiden er støpt forhøyet med en tribune i tre langs hele veggen. Midt på er det laget dommerbod over tribunen.

Vantet er laget av bord på høykant som står på en betongsåle. Dette gjør at en harv eller slodd som kjører inni vantet, kun vil treffe betongen. Innsiden av vantet mot publikum er platebelagt, noe som gir et fint utseende.

 

Sikkerhet har vært viktig for valg av løsninger

Sikkerhetsaspektet er fulgt ved oppfylling av alle krav i TEK 10. Øystein forteller at det var viktig å ikke få strengere krav, da man i så tilfeller måtte installere sprinkelanlegg, mm.

staalet er brannsikretNå er kravet at bygget skal evakueres og stå i 30 min etter at en eventuell brann er utløst. For å imøtekomme kravet har man vært nødt til å kle inn metallet i stålrammene i den delen som går over publikumsavdelingene. Portene ut av hallen har i tillegg til strøm, batteri backup. De er også koblet opp mot brannalarmen, slik at de går automatisk opp ved utløsing av brannalarm.

Utvendig er det montert takrenner langs hele bygget, men det er kun montert snøfangere over vareleveringen, da de andre inngangene er på endene av bygget.

Det er Ledelys over alt i bygget slik at man finner veien ut ved evt. brann og strømbrudd. I tillegg er det røykvarslere og brannslanger i begge etasjer. Brannvarslingsanlegget er koblet direkte til brannvesenet.

 

dommertribune En av portene inn i hallen vifte vanningsanlegg lys og hoytaler vant med dor og forhoyet publikumsplass

ventilasjonsanleggVentilasjon og oppvarming

Ventilasjonen i hallen er laget slik at det er en vifte som blåser varmluft inn i hallen. I taket er det propellvifter som blander luften og det er så 4 vifter på langsiden som blåser ut luften. Viftene er plassert på den andre siden for tribunene slik at publikum ikke merker trekk.

Oppvarmingen av serviceavdelingen består av vannbåren varme. Foreløpig er varmen produsert fra strøm, men det er lagt opp slik at man på sikt kan koble seg opp til et fjernvarmeanlegg.

 

spisesalenTopp kjøkken og spiserom

Servicedelen består av garderober, toaletter, spisesal og kjøkken som oppfyller alle krav fra Mattilsynet. Det er eget toalett for ansatte, egen vaskeplass, matlager med kjøl og frys, serveringsplass og selvfølgelig alle maskiner som trengs for matlaging. Alle maskinene er beregnet til storkjøkken.

Spisesalen har slipt betonggulv med innsyn til hallen. Det blir barkrakkløsning mot vinduene til hallen og bord for øvrig i spisedelen.

I 2. etg. er det teknisk rom og et rom med utsyn over hallen. Det er ikke heis i bygget slik at dette rommet ikke er tiltenkt undervisning. Ridehuset har HC toalett med dusj, elektriske døråpnere og oppfyller alle andre krav til universell tilpasning.

Belysningen i serviceavdelingen er på samme måte som i ridehallen opplyst av LED lamper. Musikk og informasjon kan man få ut til alle rom og ridehall. Det er montert høyttalere i taket både i serviceavdelingen og 5 høyttalere montert i ridehallen.

 servicedelen kjokkendelen vaskesone

rom i 2 etg toaletter garderobe

Alt har gått smertefritt, sier Øystein om byggingen. De få tingene som har dukket opp har vært løsbare på en enkel måte. Det har vært brukt mange lokale firmaer til byggingen, men noe har vært ute på større anbudsrunder. Byggefirmaet Landheim har stått for innvendig bygg. Origo Byggprosjekt A/S har stått som ansvarlig søker og som ansvarlig for prosjektering av konstruksjon- og brannsikkerhet.

 

Les mer om veien til ferdig ridehall:

Millionløft på NHS

3 millioner til NHS

Ja til nytt ridehus

Nytt ridehus – Byggestart til våren

Nytt ridehus tar form

Bygg reis deg