Den nye dyrevelferdsloven har en del endringer, men det som kanskje er viktigst er at hele loven er bygget på at dyrene har en egenverdi uavhengig av hva dyret har å si for oss mennesker.

Noen viktige endringer er at det nå er blir en allmenn varslingsplikt i forhold til mishandling og omsorgssvikt. Videre gir loven det lettere å regulere omsetning av dyr og gir myndighetene nye sanksjonsmuligheter for å sikre at loven følges.

 

I kjølvannet av den nye loven vil det bli endringer i forskrifter som tidligere bygget på den gamle lov om dyrevern.

 

Les den nye loven på lovdata