Fra 1. januar 2010 må alle apotek, legemiddelgrossister, fôrfirmaer og medisinfôrfirmaer melde fra til mattilsynet om utleverte reseptoliktige legemidler til dyr, herunder medisinfôr og fôr om er tilsatt koksidiostatika.

Veterinær må så melde fra til Mattilsynet om alle reseptpliktige legemidler som de får utlevert og deretter bruker til matproduserende dyr og hester. Rekvirentene skal spesifisere om det er de selv eller dyreholdere som tilfører dyrene legemidlene.

Forskriften ble fastsatt 3. juli av Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet i fellesskap og trer i kraft 1. januar 2010. Forskriften vil føre til bedre oversikt over utlevering og bruk av legemidler til dyr, både i matproduksjonen og i samfunnet som helhet.

Les mer på mattilsynet.no