For å ivareta en god dyrehelse er det laget en ny dyrehelseforskrift. Den setter enda mer fokus på forebyggende helsearbeid, smittevernplan, mm

Formålet med forskriften er å fremme god dyrehelse, folkehelse og dyrevelferd, ved å regulere hvordan sjukdommer hos dyr skal forebygges, kontrolleres, begrenses og utryddes.

For dyreholdere vil det bli laget veiledere som forklarer mer hva som forventes.

Hestehold omfattes av den nye dyrehelseforskriften.

 

Les forskriften her