2022 07 05 12.00.03

Hele elleve nye forskrifter trådte i kraft 28.april 2022. Samtidig ble en rekke andre forskrifter opphevet. Hva har så dette å si for hesteholdet i Norge.

Bakgrunnen for endringene er at EU i 2016 vedtok en ny dyrehelseforordning. Dette ble gjort for å bedre dyrs helse og færre sykdomsutbrudd. Under denne dyrehelseforordningen ble det så laget hele 30 utfyllende forordninger under denne. Til sammen kalt AHL-pakken.

Norges EØS medlemskap gjør at Norge måtte revidere alle norske forskrifter rundt dyrehelse og deretter lage ny dyrehelseforskrift. AHL pakken omhandler alle dyr på land og i vann. I tillegg omhandler den alle som holder dyr, transporterer dyr, avl og matproduksjon av dyr.

AHL pakken12 nye forskrifter

Det er laget hele 11 nye forskrifter i tillegg til dyrehelseforskriften. Til dem er ikke alle veiledere og systemer klare, så mattilsynet jobber fortløpende med dette. Følgende er at det ikke vil bli fattet vedtak om tiltak ikke lar seg gjennomføre grunnet uferdige løsninger. Mattilsynet vil i tiden som kommer, utgi mer utfyllende informasjon. 10 av de 12 gjelder hest Dyrehelseforskriften

Dyrehelseovervåkningsforskriften 

Dyresykdomsbekjempelsesforskriften

Landdyrsporbarhetsforskriften

Landdyrforflytningsforskriften

Avlsmaterialforskriften

Dyreimportforskriften

Dyresykdomsnødtiltaksforskriften

Landdyrhelsesertifikatforskriften

Mathelsesertifikatforskriften

Hva er følgende for hesteeiere og hesteholdere

Alle hester skal registreres og de skal også registreres hvor de primært holder til. Stedet de holder til skal også registreres, selv om det er under 10 hester. Hesteholdere må ha planer og kunnskap som bidrar til å forhindre og bekjempe evt sykdommer. Ridestevner og andre type samlinger har allerede fått krav om tiltak rundt smitte. Ved reise til utlandet skal man registreres hvor man kommer fra og hvor man skal. Alle tiltakene og registreringen skal gjøre det lettere å spore opp og stoppe evt smittespredning.

Veileder for hest i forhold til identifikasjon

Nasjonalt hesteregister

Krav til registrering av hestehold (stall) før utenlandsreise og generelt

 

Les mer om nytt regelverk for dyrehelse på Mattilsynets nettside ved å klikke her

Les også

2017 06 13 12.45.08

Dyrehelseforeskriften – hvordan påvirker den ditt hestehold

I 2018 kom den nye Dyrehelseforskriften som bla skal sikre god dyrehelse. Den gjelder derimot ikke for generelt hestehold, med unntak for de som har flere type dyr, arrangerer åpen gård, konkurranser, etc. Bør den gjelde eller følges av alle som holder hest?

lover

Forskrift om velferd for hest

I Norge finnes det hundrevis av forskrifter. For alle som driver med hest er forskrift om velferd for hest den viktigste og lese.

paddocker vinter forsok 3

Hvor stor bør en paddock være?

På hesteanlegg rundt om varierer størrelse og form på paddockene, men er man bevist på hvordan form og størrelse påvirker hva hestene får ut av tiden de står i dem? Stallmestern har undersøkt dette nærmere.

2017 07 19 11.30.09

En svak bedring

Mattilsynets arbeid med Dyrevelferd i 2019, har nå kommet i rapports form. Den viser at 708 hesteholdere av de 16005 som er registrert hos Mattilsynet, fikk tilsyn i 2019. Sammenlignet med tidligere år er det færre alvorlige tilfeller.

Spilt til rideskolen

Spilt kan bli fjernet i Sverige

Tiden for spilt renner ut i Sverige. Fra 1.mars i år ble det forbudt og bygge nye spilt. Regjeringen ønsker at ingen dyr skal være bundet og har fått Jordbruksverket til å lage en konsekvensutredning som gir plan for veien videre. Danmark har forbud mot spilt. I Norge og Finland er det lovlig.

Ellen Brunes paa hesten Lt Gjulem Primera

Store endringer i Sverige

Det skjer mye i forhold til hestehold i Sverige. Hester skal registreres med bostedsadresse og det må meldes om midlertidig flytting. Det kan komme lov som stiller store krav til utearealer og hesteholdforeskriften er endret.