Det er i første omgang de 7 programsatsningsanleggene som får støtte til banebunnene. Disse anleggene er spredd rundt om i landet slik at mange vil få nytte av de utbedrede bunnen.

Det første anlegget som får støtte er Drammen. Dette er fordi stedet tilbyr stevner innenfor alle kategorier og huser store stevner som CSIO Norway Grand Prix, Lier Horse show, m.f.

Drammen skal i tillegg arrangere Nordisk mesterskap for ponni/junior/young rider i 2010. Det er gressbanen som vil bli byttet ut med geopad da det etter flere år viser seg at gressbanen ikke fungerer i regnværet som man stadig vekk blir utsatt for.

Arbeidet har allerede blitt iverksatt slik at forholdene blir perfekte til neste sesong.

 drammennybanegress2

Hestelisensen som innføres i 2010 vil være 2 delt. 300 kroner for grunnlisens, mens har man FEI-lisens så må man betale 900 kroner i tillegg. Ved førstegangs registrering av hest vil grunnlisensen være innbakt. Deler av midlene vil gå til feltrittsbaner i tillegg til at FEI-lisensen vil gå til toppsatsing.

 

Rytterforbundet presiserer at alle anlegg vil på sikt kunne nyte gått av midlene til banebunner. Klubbene som får en avtale vil få dekket 2/3 av utgiftene, mens klubben selv må dekke den siste delen.

 

Les mer på rytterforbundets sider