Hest er næring, hobby, helse, idrett, livsstil og mye mer. Felles for alle disse er at det offentlige med kommunen i spissen setter rammen for aktiviteten. Det være seg om man skal ha byggetillatelse, lage ridebane på dyrbar mark, ridning på stier, om man tilbyr hestebaserte tjenester, turistnæring, utdanningstilbud, osv.

Rundt om i kommunene vil disse spørsmålene bli berørt av mange ansatte som kanskje ikke vet så mye om hest. Veilederen vil dermed dekke dette behovet som et oppslagsverk med masse praktisk informasjon og linker til lover, regler, organisasjoner, mm

 

Den nasjonale veilederen inneholder følgende:

         Dagens hestehold

         Nasjonale raser

         Aktører

         Ferdsel med hest

         Reiseliv

         Transport av hest

         Planlegging

         Standarder for kvalitetssikring

         Terapi, læring og aktivitet med hest

         Tjeneste tilbud til offentlig innkjøpere

         Offentlig kjøper av tjenester

         Utdanning

         Forskning

         Økonomi

         Informasjon og markedsføring

         Offentlig og privat regelverk vedr hold og bruk av hest

 

Hele veilederen er på 75 sider og er i disse dager sendt ut til innspill fra aktører.

 

 Hele dokumentet kan leses her

 

Artikkelen er oppdatert med link til veilederen 31/5-2018