Hester har en utrolig god hørsel. De hører lyder opp til 30000 htz, men de er der med også veldig ømfintlige for høye lyder. For oss mennesker er støy over 65 db plagsomt. Høy musikk kan dermed skade både hest og rytter.

Mange steder har man en cd spiller som står på fult slik at lyden når hele stallen. Dette skaper høy lyd som kan være plagsom og skadelig for hester og mennesker som går forbi. Det er derfor en bedre idee for stallen og heller bruke noen kroner på noen høyttaler som settes opp med god avstand og ha et sentralt musikkanlegg som dermed kan spille lavere lyd.

Mange steder har man musikkanlegg i ridehallen. Dette kan ofte styres fra hesteryggen. Et smart anlegg er å ha mulighet for at rytterne kan bruke egen medbrakt spiller i form av mp3, ipod, mobil, etc.

Musikk i stall og ridehall er hyggelig for mange, men kan være plagsomt for andre. Lag derfor enkle regler for bruk. De må være fornuftige, enkle og være enkle og lese.

Et annet alternativt er at det er en stallansvarlig som sørger for musikken. På Stall Heiliger i Nederland var det høytalere over alt og man spilte rolig musikk på et rolig nivå. Naboen Piet Raijmakers hadde det derimot helt annerledes. Der var det ikke musikk. Der var det roen som rådet. Hva man velger er avhengig av smak og behag, men det er som nevnt to viktige ting å ta hensyn til – hestene og folk som ikke liker skjærende høy musikk.