I Sverige finnes det mange store rideskoler med mange hester og mange ridelærere. De har sin funksjon og Eva er en av dem som har jobbet i en slik skole. Nå har hun derimot holdt på for seg selv i mange år og har et konsept som mange kopierer for å gå fra kvantitet til kvalitet.

Konseptet til Eva Sjöberg Hansson er en liten rideskole, med godt hestehold og personlig oppfølging av den enkelte elev. Med en mindre rideskole så kan man øke kvaliteten på tilbud forteller hun. Samtidig påpeker hun at man kan ha stor rideskole og allikevel oppnå dette. Det dreier seg om organisering og hvordan man jobber.

Hun har 11 hester og maks 4 elever på timene. Det gir mer fornøyd elever og de kommer mye lengre i sin utvikling enn hva man ellers gjør på en større rideskole. Eva har sin utdannelse fra Strømsholm og er vel så mye opptatt av hestens helse da hest og elev sammen skal bli gode.

logo rideskoleHesteskole og ikke rideskole

For Eva er det egentlig en hesteskole og ikke rideskole. Det er vel så viktig å lære alt som er rundt hestene og bli kjent med dem fra bakken. Når elevene kjenner hesten godt kommer man lengre.

Når en ny elev kommer til rideskolen tar Eva en lang samtale med dem for å bli kjent, finne ut nivå, ønsker og mål. Deretter finner de sammen hest som passer og første time går med på å bli kjent med hesten. De skal ikke bare hive seg opp i salen og dumpe ned i den. De må få en god kontakt først og sette seg rolig ned på hesten.

Hestene Eva bruker er alle kjøpt i Sverige. På den måten kan jeg finne ut hele historien til dem før hun kjøper – forteller Eva. De hun har i rideskolen skal ikke bare være friske, men gode hester som kan bli et godt parti for elevene.

instruktorGjør alt selv

Siden rideskolen hennes kun har 11 hester, gjør hun alt arbeidet i stallen selv. Med så få hester har hun mulighet til å følge opp hestene på en god måte. To til tre dager i uken får hestene fri fra rideskolen. Da kan elver som ønsker det betale noe ekstra og dermed ta ansvar for stell og trening av hestene.

På timene har hun maks 4 elever. Før timen begynner, må alle elevene selv stelle og sale opp hesten. For Eva er det viktig at elevene får god kontakt med hestene sine. Hos Eva har elevene samme hest. De kan konkurrere med dem, om elevene ønsker det. I slike tilfeller er Eva med og følger dem opp. Det tror jeg er en stor fordel da jeg kjenner dem godt og kan hjelpe dem til et best mulig resultat – sier hun.

Det går fint rundt økonomisk

Rent praktisk betaler elevene for en termin. Om de ikke kan en dag får de igjen timen senere. Hestene til Eva går maks 2 ganger om dagen. Selv om det er få hester og ikke så mange elever så tjener hun så mye at det går rundt på en positiv måte.

Alt ustyr som hestene bruker passer Eva godt på. Det skal være topp utstyr som til en vær tid er i orden. Jeg styrer med jernhånd – sier Eva. Det er viktig for å opprettholde kvaliteten. Elevene må gjøre som jeg sier forteller Eva.

Siden hun driver et firma alene så er det jo alltid en fare for at man kan bli syk. For å sikre seg har hun forsikret både seg selv og i tillegg elevene som rir hos henne.

foredragPrismessig er timene noe dyrere hos henne enn andre rideskoler, men kvaliteten er rytterne villige å betale for. Hun selger heller ikke gode hester videre for å tjene penger. Ved å ha gode hester betaler de seg ved fulle ridetimer og elever som er villige til å betale.

 

Stallmestern møtte Eva Sjöberg Hansson under et foredrag i Sverige

(Bildene med hest er illustrasjonsfoto)