I Norge har vi en merverdiavgiftslov som setter reglene for merverdiavgift som er en avgift til staten og som beregnes ved omsetning, uttak og innførsel av varer og tjenester. Les hele merverdiavgiftsloven her.

Alle som omsetter avgiftspliktige varer eller tjenester for mer enn 50.000 kroner i løpet av en 12 måneders periode skal betale moms. Det er allikevel unntak for hvem som skal betale. Grunnreglen er at dersom det utøves næring så er man momspliktig. Grensen mellom hobby- og næringsvirksomhet er liten. For å bli ansett som næringsvirksomhet er det et vilkår at driften er egnet til å gi overskudd

 

Undervisning er fritatt

Hvor mye moms som skal betales varierer etter hvilke varer eller tjenester det er snakk om. Satsene varierer fra 8, 11, 15 og 25%. I merverdiavgiftsloven og på skatteetatens sider er det beskrevet hva som er fritatt og hva som ikke er det. Rideskole, privatundervisning, inngangsbilletter til enkeltstående idrettsarrangement, er noen av de områdene som er fritatt.

For en som selger en vare eller tjeneste er det viktig at man har kontroll på dette, da man i verste fall kan få en stor regning fra staten i etterkant.

Den som driver avgiftspliktig virksomhet skal ha et eget momsregnskap. De må registrere seg og betale inn hver andre måned året rundt til fylkesskattekontoret

 

Eksempel på utregning av avgift til staten

Dersom du kjøper en vare, bearbeider den og selger den videre vil du både ha inngående og utgående moms. Du betaler kanskje 100 kroner i moms for en vare og den som kjøper varen av deg igjen betaler deg 150 kroner i moms.

I momsregnskapet ditt fører du da inngående moms på 100 kroner og utgående på 150. Differansen er 50 kroner og de betaler du videre til staten.

 

Kvitteringer og billag må være gyldige for at det skal kunne kreves fradrag

En viktig ting å huske på for den som krever fradrag er at alle bilag som det kreves fradrag på skal ha firmaets navn/organisasjons nr påført bilaget.

Det er viktig å nevne at idrettslag er ikke momspliktig på samme måte og har egne søknadsmuligheter om momskompensasjon. Les mer på kulturdepartementets sider her

I andre artikler på Stallmestern sider kan man lese om spesielle forhold innenfor moms i hestenæringen.

 

Les mer om moms på skatteetatens egne nettsider her.