Endringen i lov av 13/6-97 nr 44 – lov om aksjeselskaper (aksjeloven) er kommet i stand, for å gjøre det generelt enklere å etablere aksjeselskap i Norge. Endringene vil i tillegg gjøre det mindre attraktivt og registrert seg i utlandet for å slippe unna start kapitalen.

Med den nye endringen kan man i tillegg til kun å ha 30.000 i aksjekapital bruke dem til utgifter som gebyrer ved registrering i Brønnøysundregistrene. Dermed kan man klare seg med 30.000 mot før opp til rundt 115.000 kroner.

Kapitalen kan erstattes av eiendeler som kan balanseføres etter regnskapsloven, men i alle tilfeller skal en revisor evt. en annen godkjent finansinstitusjon godkjenne åpningsbalansen til selskapet. Det siste er også nytt i lovendringen.

Krav om forsvarlig egenkapital gjelder fortsatt

Selv om kapitalkravet er redusert gjelder fortsatt § 3-4 om forsvarlig egenkapital. Dersom egenkapitalen blir mindre en det som er forsvarlig ut i fra risiko og omfang av virksomheten, eller egenkapitalen er mindre enn halvparten av aksjekapitalen skal styret innkalles for å sette i gang tiltak. Det kan derfor fortsatt være behov for større aksjekapital enn 30.000 kroner.

For en gård med bygdenæring, for eksempel stalldrift, kan det være smart å etablere det som et AS. På den måten vil man både kunne få medinvestorer, og samtidig slippe å måtte gå fra gård og grunn om bygdenæringen skulle gå konkurs.

Et annet punkt som er vært å merke seg og som gjør det enklere med aksjeselskap for småfirmaer, er at man ikke trenger revisjon av regnskapene.

 

Les lovendringene her

Les opprinnelig lov her