Narvik rideskolen drives av Vera Aspeslett. Hun begynte selv som elev på 80-tallet og har holdt på siden. Etter rundt 20 års drift ble det i 1998 satset stort på et større anlegg. Det var enten å bygge eller å legge ned. Tippemidler ble bevilget så ny utebane, ridehall og staller kom opp. Før utbyggingen hadde man en liten utebane og hestene sto i en stall som nå er blitt gjort om til isolat ved behov.

Anlegget ble finansiert av to parter. 51% Skjomen idrettslag og 49 % grunneier.

 

Gode på sponsorer

Klubben har fortsatt flere millioner i gjeld på anlegget, så selv om de har positive tall for tiden så kan økonomien til tider være litt tung. Når det er behov for midler setter man i gang et tiltak som for eksempel sponsor-hopping.

premie med sponsorbilSponsor-stevne har de avholdt med veldig godt resultat. Det foregår ved at alle medlemmene prøver å finne firmaer, familier eller privatpersoner som vil stille opp med x antall kroner pr cm man hopper uten å rive. Hopper man for eksempel 160 og sponsorer betaler 50 kroner pr cm så blir det 8000 kroner til klubben.

En annen suksess i forhold til sponsor er at de for en del år siden fikk et stort firma til å betale for en relativt dyr og super spranghest. Hestens navn fikk tilført firmanavnet som «fornavn». Den ble brukt i rideskolen, men også til ryttere som ønsket å satse, og manglet midler til egen hest. Hver gang hesten var ute og startet ble navnet på hesten nevnt med fult firmanavn. De fikk dermed god reklame.

stallensponsede bokserI stallen ser man det er sponsorplakater på boksene, der navnet på firmaet med en Qr/Barcode er med. Besøkende kan dermed lett få frem nettadressen til firmaet på sin mobil, om man ønsker det.

For øvrig henger det sponsorplakater rundt om på hele anlegget.

Under flere av stevnene står det til og med bil med reklame på i hjørnet av banen.

 

Anlegget

ridehall dommerbod og baneAnlegget består av en liten utebane og en stor utebane på 30*85. Ved enden av den store utebanen er det et avlangt hus med kiosk, dommerbod,/sekretariat og et stort kontor.

Ridebanen inne er på 20*60 og i bygget er det i tillegg oppstallingsplass til 24 hester. I enden av bygget er det laget 7 gjestebokser på utsiden og 4 bokser i stort halvåpent rom. oppsaling og skoingsplassI bygget er det for øvrig salrom, høylager, toaletter, dusj, vaskerom, vaskespilt, kontor, lite overnattingssted og en hyggelig rytterstue.

Det er laget egen plass til skoing med lys plassert under benken slik at man får god belysning når hester skos.

Hyggelige detaljer er det mye av og går man inn på toalettet under stevnet så er det rent og pent med nyplukkede blomster.

I forkant av ridehallen er det en fin treplatting med møbler og blomster. Der er det også kombinert rampe for påstigning av hest.

Ute kan de private oppstallørerne velge mellom egen paddock eller ha hesten sammen med andre.

ridehallen Uteboksene vaskespilt

Drift av anlegget og rideskolen

Rideskolen har 10 Hester. Det er ikke så vanskelig å få tak i hester, men det kan være flere «prosjekter» sier Vera. Og henviser til at noen av hestene krever en del ekstra arbeid før de kan brukes i rideskolen. Rytterne er derimot flinke og med en god plan, iherdig jobbing og god veiledning så gir det gode resultater.

Narvik rideskoleRideskolen tilbyr ridning på dagtid, kveldstid, helgkurs og rideleirer. I tillegg til rideskolen er det handicapridning og terapiridning. Samarbeidet med barnevern, NAV og kommunene har de også. Ønsker man å arrangere bursdager, eller andre arrangementer kan det ordnes. Det er mao stor aktivitet på stedet.

Driftsmessig har alle oppstallørerne en helg i måneden de må hjelpe til med foringer, ut/inn fra paddocker, mm. Hestene i rideskolen har forryttere som tar seg av hestene i helgene. Ellers er de heldige da Vera både skor og møkker om behovet er der. Med seg til å utføre arbeidet har Vera to lærlinger og hjelp via NAV.

Kvalitet – kompetanse – miljø

For klubben og rideskolen er kvalitet, miljø og kompetanse den røde tråden. Man skal kunne det man gjør, og det skal være hyggelig på anlegget.

Miljøet er det ikke noe å si på. Skjomen ligger så langt inne i en dal sør for Narvik at man overnatter der på stevner. Det blir derfor ofte arrangert sosiale tilstelninger på kvelden.

SkjomenRideklubbene er veldrevet, men som mange andre steder så er det noen ildsjeler som klubben er avhengig av, for at bla stevner skal gå rundt. På stevnene er det derimot godt med folk som hjelper til med gjennomføringen. At kunnskap er en rød tråd, blir vist i praksis da styret samler alle etter stevnet, for å gå gjennom arrangementet slik at de neste gang vil være enda bedre.

I tillegg til et godt gjennomført stevne står sikkerheten høyt i fokus på Skjomen. Under stevner blir det stadig henvendelser til publikum, ryttere og andre på anlegget vedr sikkerhet. Bakgrunnene er at de hadde en nesten ulykke tidligere og satte inn flere tiltak etter dette.

 

Les mer om anlegget, rideskolen og klubben her