Det er ingen hemmelighet at rundt om i landet så skader mange hester seg pga ridebunnenes kvalitet. Det skyldes ikke alltid hva bunnen består av men vel så mye veldikeholdet av banene.

Skadene hestene kan få er mange. De kan selvfølgelig gli og skade seg ved fall, men det er mange andre skader som kan oppstå. En ridebunn som er for dyp kan fort gi kodeleddsbetennelse, hov/strålebensskader og spesielt seneskader. Harde bunner derimot kan gi leddskader.

ridehallenReduserte veterinærutgiftene til 0 kroner

Terje Olsen-Nalum som driver Stall T på Melsom Gård i Stokke kan fortelle at veterinærutgiftene til hestene på stedet har blitt redusert fra neste 100.000 kroner i året til 0 kroner etter at de byttet bunn i ridehallen. Han kan fortelle at utebanen nå står for tur. En god bunn gir ikke gevinst bare for hestens helse, men vel så mye i form av prestasjonene til rytter og hest.

Eiere av ridebaner, om det er privat eller klubb, har ett stort ansvar for banens beskaffenhet og har indirekte ansvar for hestens helse. Daglig vedlikehold i form av slodding (jevne ut topplaget ) , vanning (binde sanden og hindre støv ) og harving (grave seg ned i hard bunn og lufte denne) etter behov er noe man som ”kunde” skal kunne forvente om man betaler for leie av hall.

Dersom banen er forbi det punktet der daglig vedlikehold ikke kan gi tilfredsstillende ridebunn så bør eieren gjøre noe med det i form av bytte bunn og informere brukerne om mulige skader. Eieren bør i alle fall vurdere å redusere prisen for en ”vare” man da ikke får som forventet.  Som bruker av banen har du forbrukermakten ved at du kan slutte å bruke banen eller bruke dine medlemsrettigheter i forbindelse med klubbens styring og budsjetter.

bunnoerTa ansvar for egen hest

Du som bruker av banen må alltid ta din del av ansvaret for hestens helse og ridebanen. Hesten må alltid ris etter forholdene. Dette gjelder også nye baner med flis og voks. De kan fort gi hestene en rask stopp i bena ved hopping og man bør derfor ikke ri teknisk vanskelige baner for ofte. Rir du på en veldig dyp eller glatt bane så kan enkle grep som å sette hindrene godt inn fra svingene, hindre unødvendige skader. Det vil gi hesten tid nok til og rettet seg opp å få god balanse før hinderet.

Et annet ansvar du som bruker av ridebanen har er å møkke etter hesten. Dette gjelder alle typer av ridebunner. Om 10 hester legger igjen en haug møkk om dagen som ikke fjernes, kan det fort gi over 3500 møkkahauger i året. Dette er mange kilo hestemøkk som blander seg inn i sanden og danner jord og dermed dårligere forhold.

 

Ridebunnene i Norge varierer nå veldig mye, men med et felles løft så vil hestene og du som eier og rytter tjene på dette i lengden

 

Artikkelen har vært publisert på hest.no