Tilsynet er sentralt initiert. Det skal sjekkes ca 750 hestehold fordelt på 15 staller i hvert veterinærdistrikt. Seksjonssjef Tor Olav Aas i distriktskontoret for Ytre Østfold, forteller at utvelgelsen foregår ved at man besøker de stedene der man har fått meldinger om hesteholdet og andre risikobaserte steder. Videre vil det bli variasjon i type hestehold. Noen oppstallørsteder, noen utegangsstaller og noen trenerebaserte virksomheter

Små hestehold er et problem for oss forteller Tor Olav. Hestehold med mindre enn ti hester har ikke meldeplikt. Denne sjekkrunden vil gi mer informasjon også om mindre hestehold.

Det er laget et eget kontrollskjema med 15-16 spørsmål pluss en veileder til de som skal gjennomføre kontrollene.

Hensikten er å se på alle stedene med like øyne – sier Tor Olav.

En av tilbakemeldingene som kommer fra hesteholdere til stallmestern er at tolkning av forskriften og tilhørende retningslinjene til velferd for hest, varierer fra sted til sted. I dokumentene brukes bør og skal, noe som åpner for skjønn.

En av utfordringene ligger i nettopp dette. Tor Olav forteller at retningslinjene ikke er juridisk bindene, men det er alt som står i forskrift om velferd for hest. Denne utfordringen er en av grunnene til at forskriften vil bli revidert. Håpet er at det skal bli lettere å forholde seg til hvordan ting skal være for hestehold.

Hester skal i alle situasjoner være trygge og ikke kunne skade seg – sier Tor Olav. Dette gjelder alt i hesteholdet.

Kontrollene skal være ferdige til oktober. Deretter vil det ta litt tid før rapporten er klar og arbeidet med og reviderer forskrift om velferd for hest samt tilhørende retningslinjer kan bli påbegynt.

Les Mattilsynets pressemelding her