Generelt fores det med kraftfôr og tilleggsprodukter til hestene uten at man har helt kontroll på om det er riktig mengde og type er svaret på spørsmålet fra Stallmestern. Hestene trenger et godt sammensatt og balansert foring. For å få til dette må man ha foranalyse og lage forplan utifra hva den enkelte hesten da trenger av grovfor og kraftfôr utifra rase, bruk, alder, m.m.. Ofte er det ikke behov for så mye mer tillegg.

Bruk av tilleggsfor skal man gjøre når hesten har et konkret behov. Det sikreste er om veterinær, hovslager eller andre som behandler hesten kommer med råd. Om du allikevel selv eksperimenterer med tilskudd, så følg nøye med om tillegget gir endringer i positiv retning.

marieroequine_gloval_medicsLengst i bransjen

Marieroequine.no har lenge hatt import av Spillers. Det Engelske firmaet som produserer kraftforet til hest, har gjort det i over 50 år så det er vel fremproduserte produkter. De har samme krav til forets kvalitet som man har til menneskemat.

Spillers er størst på importert kraftfôr, men pga importen så blir produktet noe dyrere en andre merker. De er ellers fornøyd med produktet som har mer fett og fiber fremfor stivelse. Dette gjør at næringsopptaket for hestene blir lettere.

Nytt av året er salg av tilleggsprodukter fra det Belgiske firmaet Global Medics. Produktene de selger er produsert av fagfolk og kriteriene de har satt seg selv, er at nye produkter skal være bedre enn det som finnes på markede, og samtidig skal det være helt sikkert og fult ut lovlig.

Les mer på nettsiden til Marieroequine her

Les mer om Global Medics her