Stallens utforming er avhengig av mengde lys, men en regnemåte er at en hest bør ha 75 lux i minst 8 timer pr. døgn. Mengde lys må i tillegg tilpasses bruk av stallen for oss mennesker, hovslager, osv. Et tips er at man kobler lampene opp i to kurser. På den måten kan man ha begge kursene på når det arbeides i stallen og man trenger godt lys. Når det er stille i stallen kan man slå av den ene kursen slik at man sparer strøm.

Lampene som benyttes må være av en sikker type som tåler stallklima og ha minimum IP 44 som sier hvor fukt og vannsikkert utstyret er. Det selges billige lamper som over tid kan være brannfarlig noe stallmestern selv har opplevd, så vær nøye på innkjøp og at det monteres riktig.

Lampene må plasseres slik at hestene ikke kan stange hode i dem. De må heller ikke plasseres slik at de er til hinder for luftstrømmene som går oppunder taket.

Når man planlegger lys i stallen så kan man tenke nytt og ikke kun henge opp noen lysstoffrør. Det finnes i dag et spekter av muligheter. Se artikkel om lys i menneskerom for mer informasjon om typer lys og styring av dem.