Om vinteren og i regn så tar vi som regel på dekken på hestene, mens for solen har vi lite å tilby hestene. Dersom hegnet er stort nok er det en fordel for hestene å få et skur eller tak de kan gå inn under.

Leskurene eller takene trenger ikke være av de mest avanserte, men de må være sikre for hestene og store nok dersom flere hester går sammen.

Det er flere firmaer som selger ferdige leskur, men man kan også lage det selv. Det er da viktig at man tenker sikkerhet i tillegg til størrelsen. Det kan for eksempel være smart å følge høydekravet innendørs på 2,5 meter og at flere hester kan legge seg samtidig under tak.

I forskrift 2/6-2005 nr. 505 om velferd for hest står det i paragraf 25 om driftsformer med utegang og leskur. Kravene i denne paragrafen gjelder ikke på hester som går på beite i vanlig beiteperiode, men kan være en grei ledetråd.

Minimumskravet for liggeplass er 3 vindtette vegger og tak. Liggeplassen skal være dekket av halm eller lignende materiale som holder underlaget tørt. Liggeplassen skal være drenert, og vann må ikke kunne renne inn fra områdene rundt. Liggeplassen skal være stor nok til at alle hestene kan ligge samtidig og utformet slik at alle hestene får adgang