Forbundets styringsdokument for de neste fire årene er en av mange saker som skal vedtas på ryttertinget som avholdes i mars. I langtidsplanen er det et kapittel som omhandler anleggsutvikling. Dette kapittelet bygger på den forrige 4 års planen, men er i denne utgaven mer omfattende og mer konkret.

Arbeidet for å bedre mulighetene for å få tippemidler, programsatsningsmidler og andre lokale og sentrale støttemuligheter er høyt prioritert, men vel så viktig er det for forbundet at det generelt blir flere og bedre anlegg. Som et eksempel nevnes det at det innen kjøring og feltritt er det fortsatt kun Starum som kan arrangere Nordiske mesterskap. Det skal totaltsett være et fortsatt fokus på flere regionale anlegg og at de som er etablert i dag skal videreutvikles.

Flere anlegg eid av klubber, kommuner og fylker fremfor private

Forbundet ønsker å øke arbeidet for flere klubbeide anlegg, men også bidra til at det blir flere kommunale og fylkeskommunale anlegg i forbindelse med utdanningsinstitusjoner. Forbundet jobber sammen med DNT og NHS med å lage en bransjestandard (autorisasjonsordning) som forbundet mener vil gi klubbdrevne anlegg ett stort fortrinn.

Generelt ønskes det å heve standarden på anleggene som finnes i dag. I dette ligger det bla å drive opplæring. Dette er tenkt ved å arrangere anleggsseminar og etablere regionale anleggsveiledere i tillegg til å videreføre sentral anleggskoordinator.

En siste ting som er beskrevet i planen er forbundets ønske om å hjelpe klubbene til å få bedre drift av anleggene, bedre avtaler ved leie av private anlegg og fokusere på mer miljøvennlig drift.

 

Les høringsutkastet til  langtidsplanen for 2011-2014 her

 

Se Langtidsplanen for 2007-2010 her