Målsettingen til Epona Ryttersenter er profesjonell drift i gode fasiliteter. Hver enkelt kunde skal finne seg godt til rette i et hyggelig, ryddig og stimulerende hestesportsmiljø. Eier Randi M Eidsaa har et stort fokus på det gode miljø og daglig leder Svanhild Breive forteller at de klapper hverandre på skuldrene for å gi ros og bygge et godt miljø.

Anlegget åpnet høsten 2006 og satser på de tradisjonelle ridedisiplinene dressur og sprang.

Ryttere på stevner er veldig godt fornøyde

Fra ryttere som starter på Epona, er gjengangeren at de er veldig fornøyde med stedet. Spesielt fornøyd er de med at oppvarmingsbanen ligger høyere og inntil hovedarenaen. På den måten kan man følge med og se banen mens man varmer opp.

Rytterne liker å se hovedarenaen noe ovenifra mens de rir på oppvarmingsarenaenNM 2012 Stein Endresen Geir Gulliksen Nina BraatenAlle ridebanene har fiberbunn. Opprinnelig hadde alle tre banene en selvblandet bunn med fiber, men den fungerte ikke godt nok, slik at de ble tvunget til å bytte for å kunne fortsette å ha store stevner på stedet. Nå har den store utebanen fått Walber bunn som fungerer veldig bra.

Stort anlegg

Det er to ridehaller, tre store utebaner og stallplass til 50 hester på stedet. I tillegg er det løpebånd, paddocker og 68 permanente utebokser / stevnebokser.

Senteret har 18 skolehester som brukes til rideskole for nybegynnere, lett øvet, trygg med hest, voksen dressur og øvet kurs. Videre tilbyr de helgkurs og rideleirer.

Resten av stallplassene leies ut til private personer. Som oppstallør kan man kjøpe alle tjenester, men ellers får hestene 4 foringer om dagen, samt utslipp i ukedagene. Møkking gjør oppstallørerne selv.

Isolert ridehall med fiberbunn og stor tribune Den lille ridehallen Anleggs oversikt

Isolert hall

Anlegget inneholder en stor ridehall på 24*70 med tribune på hele langsiden. På andre siden av langsideveggen er det 50 bokser. På den ene kortsiden er det høy og lager, mens det i den andre enden er kontorer, kafeteria, toaletter, med mer

Ridehallen er isolert så det er full aktivitet på vinteren. Da er det spesielt kamp om å stå oppstallet og få delta på stevner og andre aktiviteter.

Solid vanningsannleggPå anlegget finnes det i tillegg til det store bygget, en mindre ridehall på 20*50 som er uisolert, et stallbygg med utebokser/stevnebokser, løpebånd for hest, paddocker, mm. Ute er det tre ridebaner, hvorav den ene er på hele 7,3 mål.

Epona ryttersenter er et spennende gjennomtenkt bygg også innen for de økonomiske sidene. Anlegget har bla montert to vannsystem med målere på begge. Dette pga at vann som hestene drikker er momsbelagt, mens vann til ridebanen ikke er det.

LøfteplattformLøfteplattform er en av flere universelle tilpassninger

I mange år har det på Epona vært fokus på handicap- og terapiridning. Stedet har en godt gjennomtenkt universell tilpassninger over det hele. I lov om planlegging og byggesaksbehandling, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, og forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) er det mange byggetekniske regler som skal følges. En av dem innbefatter at stedet har løfteplatform (enkel form for heis) i hovedbygget.

Utvidelser under planlegging

Vi har lite med paddocker her på anlegget, men det finnes planer for videreutvikling av anlegget som bla vil gi flere paddocker, forteller Svanhild. På sikt håper vi å få både skrittemaskin, flere permanente stevnebokser, små hytter og et service hus. På den måten blir det enklere for stevnedeltakere å overnatte på en god måte, avslutter Svanhild.Paddock ved stallen

Vi prøver å samarbeide med bla Sørlandets travpark som ligger ved siden av Epona om noen utbygginger. Sammen med dem ønsker vi å få til en parkeringsplass på midten av travbanen, felles stevnebokser, med mer. Samarbeidet går ellers på at de låner bokser av og til og noe mat tilbud ved store stevner.

Dyreparken som ligger et steinkast unna, har i samarbeid med travbanen og Epona snakket om å få bygget et forbrenningsanlegg for bla hestemøkk, noe som ville gi en god løsning på gjenbruk av hestemøkken.

Et annet prosjekt man vurderer er å få bygget en permanent kafé ute, slik at man slipper å sette opp telt vær gang det er store stevner. Kafeen er et samarbeid mellom eier og klubben.

Om jeg skulle ha ønsket noen andre endringer så måtte det vært mer lager plass, men det kommer noe mer. Vi planlegger nemlig å utnytte plassen inne i skrittemaskinen til lager, så all plass blir bruket, forteller Svanhild.

God stemning med kafeteria teltet i bakgrunnenGodt samarbeid med rideklubben

Sørlandssparken rideklubb ble stiftet i 2003. De har i utgangspunktet sin base på Epona Ryttersenter og klubben er i praksis arrangør på stevner som holdes på Epona.

På store og internasjonale stevner har Forbundet og Epona en del av det praktiske ansvaret for gjennomføringen. Det har vært gjennomført alt fra Baltic Cup, Horse Power, NM i Sprang, årlige Julestevner, The FEI European & Open Para Equestrian Championship og mye mer.

Svanhild forteller at de har en god dialog og samarbeid med rideklubben. De har holdt det positive i fokus. Alle som stiller opp skryter man av istedenfor å irritere seg over de som ikke stiller opp. På den måten blir det et godt miljø. Vi klapper hverandre på skulderen, sier Svanhild.

Staller langs langsiden av ridehallenUnder NM i sprangridning sommeren 2012, fikk man se dette i praksis. Da alle premier var delt ut og kun opprydningen sto igjen, samlet de alle frivillige hjelpere, der de fikk skryt og stor takk for vel gjennomført stevne.

Et populært sted for lærlinger

Personalmessig er det en daglig leder og en leder for rideskolen. Det er noen timebaserte ansatte i tillegg, men stedet har hele 5 lærlinger i hestefaget. Disse skal utvikle sin forståelse for arbeid med hest, drift av stallanlegg og trening av hester. Utenom vanlig rutiner får de teori en gang i uken, ridetimer en gang i uken og de har ryddige arbeidsturnuser med 7,5 times arbeidsdag.

For å skape det gode miljøet og gi medbestemmelse arrangeres det jevnlig møter med oppstallørerne, der alt mulig rundt driften tas opp. Veldig viktig med dialog – sier Svanhild. Det er også viktig at alle blir enige og forstår hvorfor ting gjøres slik og så, legger Svanhild til.

Stallboksene

 Les mer om Epona Ryttersenter her

 Les om Sørlandsparken Rideklubb her

 

Anlegget pr mars 2014

Siden artikkelen ble laget er det bygget nye paddocker og skrittemaskin er montert og i drift. Stedet har ansatt Karoline Tveit Riis som ny daglig leder og Karoline E. Bøe som leder av rideskolen. Tidligere leder Svanhild Breive er fortsatt leder for ”Future riders” som er en spranggruppe for rideskoleelever som ikke disponerer egen hest, men som gjerne vil utvikle seg videre.