Det viser seg at veldig mange branner starter i 2. etg på låven og man mener en del av dem kan være startet av selvantennelse av høy. Det er derfor viktig at produsenten av høyet gjør en god jobb med tørking, men stalleier må også sørge for best mulig lagring.

Tørking viktig for å unngå selvantennelse

I dag finnes det mange metoder for tørking og lagring av høy. Det som alle metodene har tilfelles er at høyet har stor fuktighet i det høyet blir slått. Før høyet pakkes må det ha redusert fuktigheten til under 48% vann. Etter det stopper cellene å leve, men man må ned under 25% før de biologiske prosessenene stopper helt opp.

I den tiden som høyet er fuktig er det biologiske prosesser i sving som skaper varme. Dersom høyet i den tiden får gode forhold kan høyet få så stor temperatur at det stiger over 75-78 grader. Da går det over til å bli en kjemisk prosess i høyet som kan føre til antennelse av de gasser som da oppstår.

Man mener å bevise at selv høy som har hatt god tørking og som utsettes for fukt senere kan selvantenne. Stalleier må derfor følge med på høy som lagres i stallbygg.

hoy_transportband_NesHøyet må ikke stables for tett

I forskrift om velferd for hest står det i paragraf 7 om bygninger, rom, m.m. at det skal være egnet plass for hygienisk forsvarlig oppbevaring av fôr. Fôret må være beskyttet mot skadedyr og fugler,..

Hygienisk lagring vil bla si at høyet må lagres på ett tørt sted. Loft/2.etg. er ofte tørre steder med lufting. Det er viktig for å unngå fukt og for stor varme.  Høyet må ikke stables så tett at varmen får gode forhold. Det må heller ikke være så stor gjennomtrekk at den varmen som evt. dannes, får for god tilførsel av oksygen slik at det påskynder en mulig brann.

Minuset ved å ha høyet i 2.etg er at det krever et stort arbeid å få høyet opp fra bakken. Mange steder har transportbånd både opp til 2. etg., men også videre inn på låven. Norsk Hestesenter på Starum har flere staller med dette systemet. På stall Kubberød bruker de gaffeltruck som løfter pallene opp i høyden så man kan trekke det inn.

Luke i taket gir støv

Minuset ved å ha høyet i etg, over stallen, er når man har luke ned i stallgangen der høyet slippes. Målinger Stallmestern.no gjorde på Norsk Hestesenter viste store støvkonsentrasjoner fra høy i bevegelse. Konsentrasjonen oversteg maksimumskravet til retningslinjene om velferd for hest.

 

hoylukeStøv problemet kan løses ved at man har eget forrom med lukket dør inn til stallen, der høyet slippes ned og tas videre ut i stallen.

Tenk HMS

Høy som leveres til stallen og som skal flyttes på krever mange tunge løft som kan ta på selv de sterkeste rygger. Som stalleier bør man om man ikke har redskap til hjelp informere de som skal løfte om riktig løfteteknikk.

Støvmaske er å anbefale for store lass med høy som skal flyttes på. Det er ikke bare hestene som på sikt kan ta skade av den store konsentrasjonen av støv, men vi mennesker kan få plager av det over tid.

Bruk nesen

Ved varmegang i høyet vil høyet få en særegen lukt noe som kan gi et signal på at noe er i gjære. Man skal derimot passe på at om man flytter rundt på høyballene, vil man gi oksygentilgang slik at prosessen kan komme i gang enda fortere og faktisk øke selvantennelses faren.