Direktør ved Norsk Hestesenter, Vegard Thune ønsket velkommen til de 45 deltagerne, og overlot ordet til Professor Hans Kolbein Dahle på Norges Veterinærhøyskole som ledet møte og som ønsket i sitt innlegg at Norsk Hestesenter ble godkjenningsorgan for hestesentre.

Direktør i Norsk Rikstoto Harald Dørum var opptatt av det samlede omdømme i hestebransjen og at den blir så god at den kan tåle en trøkk.

Mattilsynet var representert ved Torunn Knævelsrud som poengterte at tiden da mattilsynet skulle ha godkjenningsordninger er forbi. Nå blir alle forskrifter gjort om slik at mattilsynet kun registrerer, men at næringen selv må ta ansvar for at lover og forskrifter overholdes. Torunn gikk gjennom lover og forskrifter som finnes og nevnte at det kommer endringer allerede fra 1.januar. (Stallmestern kommer med egen artikkel om dette)

President i Norges Rytterforbund, Kristin Kloster Aasen var opptatt av utfordringen man har med den enorme økningen i medlemmer, klubber, anlegg og hester.

Robert Ruud som sitter i styret i Arendal og Grimstad rideklubb fortalte om at suksessen til AGR ligger i langsiktig planlegging i alle ledd og at de har rendyrket organisasjonsmodellen med frivillighet.

Knut Olav Dahl fra distriktsutvalget i Det Norske Travselskap fortalte eksempler fra hvordan de bygger opp under flerbruksanlegg. I dag er det 86 rundbaner og 80 treningsbaner i landet hvor av mange av dem har samarbeid med andre hesteinteresser.

På samme måte som DNT har NRYF ansatt en anleggskoordinator. Robert Ruud fortalte om utfordringer med slitne anlegg, større krav til arrangører og støtteordninger.

Daglig leder av Fjellrittet, Torgeir Svalesen ga deltagerne ett innblikk i alle lover, forskrifter og regler i tillegg til krav fra organisasjoner, forsikringsselskap, osv. som hesteanlegg må ta hensyn til. Dette er en utfordring. Han var også opptatt av helse miljø og sikkerhet (HMS) og fortalte om hvordan Hest i Turistnæringen har laget en mal for sine medlemmer.

Øystein Bakken som er stallmester og hovedinstruktør i Kjøring på Norsk Hestesenter fortalte om studietilbudet og endringer de siste årene. Flere av studiene har blitt høgskolefag, mens rideskolelærer og travtrener fortsatt er fagskole.

Siste innlegg kom fra Christine Lundberg Larsen som er leder for oppgjør dyr i Gjensidige. Hun tok for seg kvalitetsikring i forhold til det etiske, brannsikring, sykdommer og personell. I de fire punktene mente hun det var mange oppgaver å ta tak i for å heve kvaliteten.

Før oppsummering av dagen ved Vegard Thune, fikk deltagerne stilt en del oppklarende spørsmål. Etter avslutningen fortsatte diskusjonene.

Det var en innholdsrik og variert dag der det tydelig kom frem at variasjonene er store og at Norsk Hestesenter dermed er den eneste innstansen som kan favne alle. Veien videre blir spennende å følge slik at vi om noen år kanskje har et norsk godkjenningsordning for hesteanlegg, slik de har i andre land.