Landbruks- og matdepartementet har opphevet kravet om kompetanse, med den begrunnelse at de ønsket at det er like kompetansekrav for alle typer produksjonsdyr. Mattilsynet vil i løpet av 2010 se nærmere på hvilke krav som kan stilles til utdanning og evt. dokumentert kompetanse, slik at det på sikt kan komme like krav til alle produksjonsdyr.

I den nye dyrevelferdsloven gjelder fortsatt det generelle kravet i §6 om kompetanse og ansvar. I den paragrafen står det følgende:

Dyreholder skal sørge for at dyr blir ivaretatt av tilstrekkelig og faglig kompetent personell. Andre skal ha nødvendig kompetanse til den aktiviteten de utfører.

Foresatt skal ikke la barn under 16 år ha et selvstendig ansvar for dyr.

Dyreholder skal ikke overlate dyr til personer som det er grunn til å tro ikke kan eller vil behandle dyret forsvarlig.

Mattilsynet sier på sine internettsider, at selv om det ikke er konkrete krav om utdanning eller dokumentert kompetanse, vil det i de fleste tilfeller være nødvendig å ha gjennomgått en viss praktisk og teoretisk opplæring for å kunne regnes som kompetent til å holde produksjonsdyr

Les hele dyrevelferdsloven her