Det er bevist at man bruker mer penger om man har tilgang til mer penger. En kunde som for kommer med hundre kroner vil ikke bruke mer enn det, men hadde stedet en kortterminal ville kunden kanskje brukt en hundre lapp eller to til.

Skal man anskaffe seg en bankterminal finnes det i dag enten permanente maskiner som kan være fint dersom man for eksempel har en kafeteria eller en trådløsmaskin man leier for større typer arrangementer.

Kortterminalene finnes i mange utgaver. De kan leies for korte perioder eller de kan kjøpes fra seks til elleve tusen kroner pluss moms. Kostnadene til installasjon og papir til maskinen kommer i tillegg. Terminalene kan monteres mot bredbånd eller man kan få satt inn et SIMkort for mobil GSM/GPRS kommunikasjon.

Fordelen med bruk av betalingsterminal er i tillegg til at kundene forhåpentligvis bruker mer penger, at pengene vil komme rett inn på konto fremfor at man må håndtere store mengder med kontanter med den risken det innebærer.

Dersom man har flere terminaler skal man være obs på at de blir registrert riktig så man ikke blander oppgjørene for den enkelte ekspeditør, og dermed skaper unødvendig frustrasjon.

Drives maskinene med batteri må man sørge for at de har nok strøm da lite strøm kan gi rot i summeringen av antall kroner tatt ut.