Det er kommunene som har ansvar for oppfølgning av Del III i Gjødselvareforskriften om lagring og bruk av hestegjødsel. Fylkesmannen i de enkelte fylkene har igjen ansvar for å følge opp kommunene.

Stallmestern har vært i kontakt med flere landbrukssjefer rundt om i kommunene. De er alle opptatt av hva stallene gjør med hestegjødselen og de fleste har god oversikt, men samtidig er det mange spørsmål rundt hva som er innenfor og hva som er utenfor. Ofte har stallene en god plan – i alle fall i teorien og dermed går årene uten at man egentlig følger opp regelverket.

Fylkesmannen i Hordaland har nå satt i gang arbeid med å kontrollere kommunene, for å se hvor god kontroll de har på riktig håndtering og lagring av hestemøkk i fylket.

I den forbindelse har de laget en artikkel om lagring og bruk av hestegjødsel. Les den her