En henger skal gi hestene en sikker og forsvarlig transport mellom to steder, der hestene får minst mulig belastning. En henger som skal brukes til transport av hest må derfor være i god stand. For å sikre at dette overholdes, har man en regel om at henger skal godkjennes hvert tredje år.

kontroll1Tidligere var det tilstrekkelig at Statens vegvesen godkjente hengeren og sendte info om dette til Mattilsynet, men nå krever Mattilsynet at Statens vegvesen også tar bilder som sendes sammen med rapporten til Mattilsynet.

Kontroll bestilles hos Statens vegvesen og er gratis. Man må huske å ha med vognkortets del 1 og 2. Det lønner seg å komme forberedt, slik at man slipper mange runder til kontroll før den blir godkjent.

Hva gjøres så på en kontroll?

kontroll9 kontroll10Det første som kontrolleres er om stagbremsene fungerer. Når den er trykket halvveis sammen, så skal hjulene være blokkert helt. Videre sjekkes bremsene og håndbrekkets effekt.

Det neste som sjekkes er om bremsebelegget i tromlene er hele. Dette gjøres ved en inspeksjonsluke i hjultrommelen. Har man for eksempel hatt et hjul som satt fast om vinteren pga frost og kjørte med den på, kan det gi variasjoner på slitasjen til bremseklossene.

Hengeren løftes deretter opp. Hjulene blir kontrollert for slark og andre ujevnheter. De skal gå lett rundt og ikke vugge fra side til side. Dekkenes kvalitet og mønsterdybde blir også sjekket.

Man ser så på vaiere fra håndbrekk som skal være hele, godt opphengt og stramme. Sikkerhetsvaieren som skal kobles til kula eller rammen på bilen må være hel og med krok til feste.

kontroll3kontroll6Innvendig sjekkes gulv, vegger, skillevegger og bommer for slitasje og skader. Kontrolløren ser om det er lys inne i hengeren og om lufteventiler, vinduer, mm er i god stand.

Utvendig sjekkes det at hengeren er godt merket med hestetransport og at alle markeringslys, bremselys, kjørelys og blinklys er på plass og fungerer.

 

kontroll5 kontroll7 kontroll8

Vedlikeholds tips

Ved hengerfestet er det en smørenippel som bør smøres et par ganger i året. Smører man litt fett på kula til bilen vil man samtidig få mindre støy inne i bilen ved transport.

kontroll4Jevnlig sjekk og spraying av kontakten både på hengeren og bilen vil sikre at lys fungerer.

Dersom kontrolløren finner noen mangler må man rette opp disse og vise hengere en gang til. Det kan derfor vært hensiktsmessig å sjekke hengeren for de enkleste ting som at alle lys fungerer, at ledninger og sikkerhetsvaier, mm er hele. Jekk gjerne opp hengeren for så å se om hjulene går rundt uten å slarke.

 

Kravet om kontroll kan man lese i forskrift om ikke-næringsmessig transport av dyr og transport av sirkusdyr.

 

 Les også mattilsynets artikkel om hvilke regler som gjelder for transport av hest