”Hestehandel” har blitt brukt som et negativt ladet ord når man bedriver juks innenfor betaling av varer og tjenester. Gjennom tiden har det vært mange som har betalt under bordet eller skaffet seg kvitteringer som dermed har hvitvasket penger.

I 2011 vedtok stortinget en endring i skatteloven og i merverdiavgiftsloven som gjør at man må betale for varer og tjenester via bank eller andre foretak som har rett til å drive med betalingsformidling. Gjør man ikke dette faller retten til skattefradrag og fradrag for merverdiavgift bort.

Man kan betale for varer og tjenester opp til 10.000 kroner i løpet av et år kontant, men for mottakeren så kan dette da ikke føres som eiendelens skattemessige avskrivningsgrunnlag eller i som skattemessig inngangsverdi for senere realisasjon. Det skal derimot føres som inntekt den mnd det er mottatt.

Bare fordeler for deg ved betaling over bank

For kjøper av varer og tjeneste er du sikret bedre rettigheter om du betaler via bank og har kvittering. På den måten har du større klagerett og du kan føre utgiften til fradrag.

Dersom du betaler kontant og mottakeren bedriver regelbrudd kan du i verste fall risikere å måtte betale skatt og avgift som mottakeren skulle ha betalt.

 

Les endringen i skattelovens § 6-51 her

Les endringen i merverdiavgiftsloven § 8-8 her