På Steinset i Asker har de montert sikkerhetsoppheng på to av feltrittshinderne og de har Hans Bauer tro på at vil hindre de stygge rotasjonsfallene.

Det er spesielt to typer hindre som er farlige innen feltritt. Det er rekker og hinder i nedoverbakker.

Faren med en rekk oppstår når en hest kommer for nærme hinderet så den ikke får opp forbena. Da vil hesten kunne slå kolbøtte rundt stokken. Farene i nedoverbakke er at hesten kommer full fart og får ikke opp forparten til hinderet.

Rekkene har man tatt tak i for å gjøre de mindre farlig. Tanken er at ved et treff på stokken fra et hestebein skal bommen gi etter og dermed så vil hesten gå på ”tryne” fremfor å slå kollbøtte rundt med rytteren under.

Det finnes mange typer sikkerhetsoppheng kan Hans forteller. I Frankrike har de ett system og i England ett annet. Der har de ett system der bommen er hengt opp i en metallpinne som tåler ett vist trykk. Når trykket blir for stort brekker metallpinnen og bommen vil falle ned og bli hengende i en vaier på begge sider av bommen. Les om denne typen på www.feltritt.com.

Sikkerhetsopphengfeltritt2På Steinset har de en type som fungerer slik at et metalloppheng på siden ryker ved trykk, men bommen sitter fast i en metallarm slik at bommen faller litt frem og ned. Selve sikkerhetsopphenget består av en rød metallbit som holder bom og oppheng sammen. I den er det et slags rødt flagg som bøyer seg og ryker ved for stort trykk.  Dersom flagget bøyer seg uten å ryke, står banemannskap klar og bytter metallbit slik at alle rytterne får samme forhold.

Kan blir rik

Hans Bauer sier at FEI bør komme på banen og sette en standard på sikkerhetsopphenget. Dette er viktig for at feltritt skal forbli en OL gren, men det står mye penger på spill slik at det nok er mye politikk og lobbyvirksomhet i sving. Den som har det opphenget FEI går for vil bli rik.

 

 

(Redigert 15/6-10)