Landbruks- og matdepartementet vedtok de nye kravene 22/10-18 med umiddelbar virkning. Bakgrunnen er at risikoen for at det kommer sykdommer til Norge som man ikke ønsker er blitt vesentlig større.

Tilleggskravene gjelder land utenfor EØS, men Mattilsynet påpeker at det også fins krav for import av høy og halm innad i EØS.

De nye kravene er publisert i nyhet fra Mattilsynet 24/10-18:

         Produktene må ledsages av en bekreftelse fra produsenten på at produktet er lagret i minst to måneder i avsenderlandet, og at produktet er høstet fra gårder der det ikke er gjødslet med husdyrgjødsel i løpet av de siste to årene.

         Produktene må ledsages av en attest fra offentlig veterinær i avsenderlandet om at produktet er høstet fra gårder hvor det ikke er fastsatt restriksjoner på grunn av smittsom dyresykdom.

         Høy og halm fra USA og Canada må også ledsages av en attest fra offentlig veterinær om at produktet er høstet i stater eller provinser hvor det ikke er påvist Chronic Wasting Disease på hjortedyr.

 

Les om nyheten på Mattilsynet her

Les hele forskriften her