Det hele startet med et føll som var inne på veterinærhøgskolen i Oslo. Da det fikk påvist Salmonella Typhimurium, fikk alle staller som hadde hatt hester inne på veterinærhøgskolen den siste tiden, båndlegging av Mattilsynet.

Hva er båndlegging?

Båndleggingen går ut på at ingen dyr på stedet kan flyttes på, og ingen dyr utenifra kan komme inn til stallen. I tillegg er det ønskelig at man reduserer mennesker som kommer og går til et minimum. Folk på stedet må være ekstra nøye med håndvask da salmonella fra dyr, kan smitte til mennesker via bakterier som finnes i avføringen til hestene og inn i munnen bla når man spiser. Mennesker kan også via driften spre smitten.

veterinaerhoegskolenHva er Salmonella?

Salmonella er en bakterie som finnes i dyrets tarm og følger ut med avføring der bakterien kan gå videre til vann eller fôr. Bakterien kan spre seg raskt videre. Det finnes over 2500 forskjellige typer. Den som hestene nå er smittet av heter Typhimurium og er den tredje vanligste typen i Europa. Generelt er det sjeldent at husdyr blir smittet. Bakterien finnes i naturen og da hovedsakelig blant fugler og pinnsvin.

Årsaken til smitte kan være hester på felles uteområdet, det kan skje ved bruk av samme redskap ved utmøkking, det kan ha blitt spredd internt i stallen via fugler, mus, el.a. Men det kan også ha kommet via fôret.

Hvordan kan man vite om hesten er smittet?

Det er ikke alltid så lett å vite om en hest er smittet. Noen reagerer ved å få diare, men ikke alle. Hester som transporteres, opplever stress eller skader kan vise symptomer raskere. intravenostOfte tar det en dag eller to fra hesten blir smittet til det vises. Føll, eldre hester eller allerede syke hester kan vise andre alvorlige symptomer.

For å vite om en hest er smittet blir det tatt en prøve av avføringen. Det kan også bli tatt prøver fôr, beiter og stall. Prøvene blir dyrket slik at man kan finne ut om det er salmonella, hvilken type, resistens, o.a. Det tar ca. fire dager for å få svar på prøven og etter fem dager så vet man hvilken type bakterie det er.

Hvordan behandle?

Hester blir normalt ikke behandlet med antibiotika, men om hesten er veldig syk kan den få intravenøs væske og diett. Syke hester blir det tatt prøve av flere ganger og først når den har fått negativt svar på tre prøver på rad med to ukers mellomrom, så blir hesten friskmeldt.

 

Les mer om Salmonellautbrudd på hester her