De fleste som holder på med hest får tak i høy som kommer fra området eller regionen man hører til. Derimot importeres det store mengder fra utlandet. Import av varer skal tolles inn, men det finnes mulighet for tollfri import av høy innenfor en kvote på 35.000 tonn.

Kvoten fordelte SLF på auksjon i november, men kvoten er omsettelig og man kan derfor kontakte kvoteeiere for å undersøke om det er mulig å anskaffe seg deler av kvoten. Oversikt over hvem som skaffet seg importert fôr finner du her.

På grunn av den sene våren er det til SLF kommet rapporter om mangel på grovfôr, spesielt på Sør-Vestlandet. Det kan fortsatt være mulig å skaffe seg importert høy, og Statens landbruksforvaltning (SLF) åpner i tillegg for å auksjonere ut høykvote for import fra land utenfor EU, hvis det kommer tilbakemelding om at det er interesse for dette.

Denne tollfrie kvoten er på 500 tonn høy. Vanligvis aksjoneres den ut i sammenheng med kvoten innenfor EU. Derimot ble kvoten ikke fordelt for 2013 på grunn av manglende etterspørsel på auksjon. SLF melder nå at de kan avholde ny auksjon hvis det skulle vise seg å være interesse for dette i markedet.

Les mer på SLFs nettsider her