Norge har blitt ett eksempel for andre land, spesielt i forhold til opplæring av stewarder forteller Baard. Han er leder for NRYFs stewardkomité. Komiteen består av medlemmer fra ulike grener oppnevnt av det enkelte grenutvalg. Les deres mandat her. Komiteen har arrangert 4 kurs den siste tiden med deltagere både fra Finland og Sverige.

 

”Vi er der for å legge til rette for rytterne”


Under AEG har Baard 6 stewarder til å hjelpe. Disse 7 har et stort arbeidsfelt og for å dekke alle oppgaver har de en detaljert arbeidsturnus med oppgavefordeling. Oppgaver varierer alt fra å være i oppvarmingsbanen til å kontrollere bandasjer, bitt, o.a.  Om nettene er det alltid en steward på vakt og de går runder i stallene for å sikre at alt er i orden tilbeste for hest og rytter. Det kan være å sikre farlige gjenstander, til å sikre rømningsveier. Baard forteller at mange ser på dem som kontrollører som er ute for å ta rytterne, men det er tvert i mot. Stewardene er der for å veilede og hjelpe rytterne.

Om natten føres det protokoll på alle som beveger seg i stallene. Den er stengt mellom 23.00 og 05.30. I den tiden skal all æren noteres ned og listen gås igjennom på møte dagen etter. Generelt er stallene stengt for alle som ikke har noe med hestene å gjøre. Dette inkluderer også pressen. Det er stewarden som bestemmer om man kommer inn og sørger for at pressen følges rundt i stallen. Dette for å sikre at rytterne få fred og kan konsentrere seg før konkurransene.

Veterinaerteltet_under_AEGStewardene hjelper også til ved for eksempel veterinærbesiktigelsen. I løpet av stevnet har det vært 750 hester og kun 2 kom ikke igjennom kontrollen. På arenaen finnes det 3 veterinærer. Det er en som har ansvaret for å sjekke papirer, pass og helsen til hestene. En annen er behandlende veterinær og den tredje er oppnevnt av FEI og har ansvaret rundt doping. Til rådighet har de en egen stall der det er plass til 6 hester.

Baard forteller at årets utgave av AEG har gått veldig bra. De som stiller opp har deltatt i flere år slik at man stadig blir bedre i utførelsen av jobben.

 

 

Les mer om steward ordningen på Norges rytterforbunds side her.

Les mer om stewards manual her.

 

”Stewarder har til oppgave å veilede rytterne og deres medhjelpere omkring deres rettigheter og plikter i forbindelse med ridning og håndtering av hestene på stevneplassen. De har videre som oppgave å forestå kontrollen av ekvipasjene utenom selve konkurransebanen i henhold til § 165. Stewarder har spesiell kompetanse i reglementenes bestemmelser om antrekk og utstyr, i bruk av oppvarmingsbanen og § 174 om avstraffelse og ukorrekt behandling av hest. En steward kan ha kompetanse i én eller flere grener.” (Fra Rytterforbund)