Så lenge hester har ridd innendørs har man laget et gjerde eller vant for å avgrense selve ridebanen. Vantet har derimot flere funksjoner enn kun det. I litteraturen kan man lese at det er av hensyn til sikkerheten og hjelper på ridningen.

I forhold til ridningen er nok vantet for noen kanskje mer ett minus enn ett pluss. I det ligger at hesten støtter seg til vantet og dermed så bruker ikke rytteren sjenklene nok for at hesten skal gå rett.

Sikkerheten er derfor kanskje den aller viktigste grunnen. I de fleste ridehaller i dag er banen trukket helt ut til veggen for å få størst mulig ridebane. Der ute ved veggen finnes det store bærende konstruksjoner, som man som rytter helst ikke skal komme i kontakt med. Konstruksjonen er dermed med på å bestemme høyde på vantet og avstanden fra veggen. Man bør i en ridehall ha 4 meter til tak konstruksjon. Hvis man dermed har en bærende konstruksjon som bøyer seg innover i banen, som for eksempel limtredragere gjør, må man flytte vantet ut fra veggen til man får riktig høyde.

Vinklingen av vantet er praktisk for at rytteren ikke skal få benet i klem mellom vantet og hesten. Når vinkelen er stor nok vil en hest som går helt inn til vantet, gi rytteren nok plass for bena – se illustrasjon.

vant_illustrasjon2

vant_HR

Ikke noen regler for vantets høyde og vinkling

I lover, forskrifter og regler finnes det ikke noe som setter krav til vant. Det er derimot generelle sikkerhet for hest og rytter som bør sette rammen. Det vil si at vantet må ha riktig høyde, vinkling og må ikke ha skarpe kanter, spiker som stikker ut, materiale som hestene kan sparke igjennom, m.m.

Ett av de viktigste sikkerhetsmomentene som stallmestern har sett flere steder og som man bør unngå, er kanter på vantet som kan få hestene til å tråkke over. Det kan enten være murkanter i konstruksjonen eller planker som stikker ut. Stallmestern vet om 2 hester som har måtte blitt avlivet pga skader etter kant tråkk.

 

Lag et godt fundament

Det første man må gjøre når man skal sette opp vantet er å lage et godt fundament. EKT rideskole og husdyrpark har nettopp bygd vant. De støpte en egen såle som ble vatret ved hjelp av vater, slik at de fikk ett fundament som ble helt rett og fint å bygge på.

Tre konstruksjonen over der bør være av solid materiale. Selve reisverket bak kan bygges på flere måter, men man må sørge for at det er av solide materialer og at det hele blir rett og jevnt.

 

 

vant_ekt

Vurder god kvalitet i materialvalg

Bekledningen på vantet blir i tillegg til evt. spark fra hester, utsatt for fuktig sand og vanning. Piet Rainmarkers i Nederland brukte Bankaray tre, noe som er så hardt at hestene ikke får skadet bordene og de klarer heller ikke å lage riper som blir stygge. Det tiltrekker heller ikke vann på samme måte så det vil vare lenge. Treverket kostet en del mer, men med tanke på lite vedlikehold og det pene utseende i lang tid så sa Piet Rainmarkes til Stallmestern.no at det var det vært.

Går man for en billigere løsning kan man med fordel la den nederste delen av vantet bestå av liggende bord som kan skiftes ut ettersom fuktigheten tar treverket, men det er viktig at man unngår kant som en uheldig hest kan tråkke på og skade seg. Bordtykkelsen man bruker på vantet er avhengig av treets hardhet, men det må være så solid at bordgangen tåler ett hestespark.

Bordgangen bør før bruk behandles med noe som kan forlenge levetiden for bordgangene. Det krever derimot mer vask og vedlikehold for at det utseendemessig skal se fint ut. Noen bruker plater på vantene. Gjør man det så må man passe på at de er tykke nok til å tåle hestespark.

 

 

vant_PR

Høyden og viklingen på vantet varierer fra sted til sted. I boken ”Staller og rideanlegg” av Harald Lilleng, står det at vantet bør være 1,70 meter og ha en vinkling på 10-15 grader. Dette kan være fine tall å gå ut fra, men man må være åpen for å tilpasse dette noe etter konstruksjonen på hallen.

 

 

Noen å tenke på

–          Høyden på vantet bør ikke bli for høy slik at hestene kan se hva som skjer bak vantet. Flere ulykker har hendt nettopp pga at hestene blir skremt ved lyder og at porten inn til ridebanen plutselig åpnes.

 

–          Fra hoveddør inn til ridehallen bør det være noen meter før man rir inn i selve arenaen. Dette av samme grunn som høyden på vantet og at hester ikke kommer rett inn i ridehallen.

 

–          Porten inn til arenaen bør slå utover slik at hester som kommer langs sporet ikke rir på porten.

 

–          Rutine på smøring av hengsler i porten er et fint punkt å ha med på arbeidsplaner.

 

–          Vanningsanlegg bør fin innstilles slik at minst mulig vann faller på selve vantet, men stopper rett inntil vantet.

 

01220123vant_DRvant_ERvant_NRvant_LHvant_OR

vant_port_NHSvant_PSM

vant_TRvant_SRvant_LF2vant_SAAG

vant_SHvant_KRvant_DR1vant_ERS