For mange er strømutgiftene et stort hodebry. Et stort anlegg kan fort få regninger på vinteren som er så store at man må legge på stall leien. Dette blir igjen en utfordring for oppstallørene da hestehold generelt er en stor kostnad.

Det finnes heldigvis mange ting man selv kan gjøre og som man sammen kan bidra med for å få ned strøm regningene og dermed totale utgiftene for stallen.

Konkrete tiltak

– Timere kan man installere på en rekke steder slik at lyset kommer på kun når rommene skal brukes. Det kan brukes for eksempel i ridehallen om man har en fast åpningstid.

– Følerer i rom er en god ting i for eksempel toaletter, lagerrom, salrom, m.m. På den måten er lyset på kun når det er noen i rommet.

– Flere kretser er en fordel å installere for eksempel i ridehallen. Noen ganger trenger man kun litt lys, mens andre ganger er det behov for mer.

– Bytte lamper og pærer til sparepærer, ledlys og halogen.

– Timer på bruk av varmtvann

– Isolere hall, stall og rom for mennesker er en god investering på sikt. Det koster mye å gjøre det, men om man legger sammen spart oppvarmingsutgifter så blir det fort spart inn.

– Sjekk tetningslister rundt vinduer og dører.

– Vinduer gir mer lys inn. Dersom man setter inn isolert glass både i menneskerom. Staller og ikke minst ridehaller, så vil utgiftene til belysning bli betydelig mindre.

– Automatisk lukking av dører er en fin ting i land som Norge. Når vinteren setter inn så er det en fordel at dørene ikke slipper ut mer varme en nødvendig.

– El styrt vifte og evt. oppvarming som justerer klimaet i stall og hall ettersom hvor varmt eller hvor fuktig det er vil også spare en del strøm fremfor at man har en vifte som står på konstant.

– Senke tak i høye rom kan være et alternativ dersom man bruker mye tilleggsvarme. Det er derimot viktig at luftkvaliteten ikke blir dårligere, spesielt i staller.

– Sette opp en varmevegg. Det er en type ovn man installerer på innsiden over utgangsdøren og som blåser varmluft ned. På den måten slipper man ikke varmen ut av utgangsdøren om den blir stående mye oppe.

Skift strøm leverandør

Det er mange leverandører å velge mellom. Når de alle i tillegg har spotpris, fastpris, variabel pris og flytende pris så er valgene mange. Noen timer med studering av hva som finnes av tilbud så kan man spare en del penger. Det som er smart er å se på fjorårets strømbruk og hva man har betalt. Sjekk så ut om for eksempel fastprisen som tilbys før sommeren for det kommende år vil gi deg mindre kostnader en det du betalte i fjor.

biobrenselkontogtraktorBio oppvarming

Hestene gjør fra seg mye brennbart materiale. Sammen med strø blir dette store mengder som kan utnyttes med ny teknologi. Et bioanlegg koster en del millioner, men dersom man har et stort sted med 40 hester eller mer og i tillegg har mye bygningsmasse som varmes opp med strøm, varmtvann som brukes, m.m. så kan man fint spare inn anlegget på noen år og deretter gå i pluss. Det finnes enklere anlegg for biobrensel, men de bruker pellets som man må kjøpe. Dette kan allikevel være en billigere løsning en strøm oppvarming om anlegget er stort.

Jord varme

I dag kan man borre etter jordvarme og få ut varme til varmtvann og oppvarming. Det koster en del å gjøre dette, men det vil som mange andre alternative løsninger tjene seg inn igjen etter noen år.

Fjernvarme

En del steder i Norge er det nå lagt opp mulighet for fjernvarme. Det fungerer ved at man ett sted har en sentralfyr som benytter ulike energikilder, alt fra spillvarme, avfallsforbrenning, forskjellige typer varmepumper, bioenergi, gass og elektrisitet. Varmtvannet sendes via rør til forbrukerne.

Tips: Staten støtter bruk av alternative energikilder. Man kan derfor søke Enova om støtte til bygging av alternative energikilder.

Inovasjon Norge kan også gi støtte til prosjekter som er nytenkende.

Viktig i forhold til stallen: Ikke la sparetiltakene gå på bekostning av luftkvaliteten til hestene.

 

Les mer om Enova her

Les mer om Inovasjon Norge her