slukningsapparat2

Vinterhalvåret er dessverre tiden for branner. Et apparat som kan hindre en liten brann i å bli stor er brannslukningsapparatene. Disse skal eier sørge for er tilgjengelig og at de fungerer til en hver tid. Gjør de ikke det kan forsikringsutbetaling bli redusert og man kan få storbrann.

Brannslukningsapparater henger over alt. I Norge finnes det over tre millioner av dem. De er forholdsvis enkle å bruke, men det er en forutsetning at de fungerer den dagen du trenger dem.

Plasseringen av brannslukningsapparatet, bruksanvisning som vender utover og at den er leselig, er viktig. Apparatene skal man kunne finne frem til i mørket og de skal være merket på rømningsplakater.

Flere typer

Det finnes tre typer apparater. Den mest vanlige er pulverapparat som kan brukes til alt bortsett fra brann i frityrgryter. De andre er skumapparat som kveler flammene og karbondioksidapparat som tar bort oksygenen som flammene trenger.

For å sikre at brannslukningsapparatene til en vær tid er i stand skal man sjekke dem visuelt fire ganger i året.

I tillegg skal apparatene kontrolleres hvert femte år om apparatet står i bolig. Ellers skal det kontrolleres årlig. I en stall er det ut i fra regelen krav om at apparatet skal kontrolleres årlig av en ekstern kontrollør som signerer på apparatet etter kontroll.

Skumapparat skal på service hvert femte år. De andre apparatene skal på service hvert tiende år.

brannslukningsaparatVisuell kontroll gjør man selv

Sjekk at apparatet ikke har noen synlige skader. Se deretter på trykk indikatoren. Pilen skal stå på det grønne feltet. Sjekk så at sikringssplinten og plomberingen er inntakt. Se deretter på slangen som skal være hel og uten sprekker. Se også at det ikke er noe fremmedlegeme i slangens åpning. Til sist snur du apparatet på hodet og holder det mot øret. Da vil du høre at pulveret renner og det er tegn på at alt er i orden.

Kontroll av slokker apparatet

På beholderen er det en etikett med signatur og dato over når apparatet var til kontroll sist. Det står videre når neste kontroll skal gjennomføres.

Kontrollen som er hvert femte år/årlig består av en test av trykkindikatoren, vekt på slokkemiddelet, mekanismen, slanger, korrosjons skader, dysen, plombering, etc.

Service

Hvert femte/tiende år skal apparatet tømmes, sjekkes for innvendig korrosjon, trykktestes med ny drivgass, alle punkter fra kontrollen, med mer.

Alle detaljene står beskrevet i Norsk standard NS 3910.