Alle kan bli syke og det er «lov». Det som da er viktig for arbeidsgiver og den ansatte, er en god oppfølging. Spesielt er det viktig med oppfølging før det har gått 14 dager. Er den syke borte mer enn 14 dager viser statistikken at det blir vanskeligere å få den syke tilbake.

Undersøkelser viser at man kan redusere sykefraværet drastisk ved en del tiltak på arbeidsplassen. Leder på stedet har et stort ansvar, i form av at han eller henne er hovedbrikken i å iverksette tiltak. En ting er den individuelle oppfølgingen, men vel så viktig er generelle tiltak.

Det første man må endre, er og fokuserer på de som er friske, istedenfor og fokuserer på de som er syke. Det andre er at man ofte glemmer å jobbe aktivt med å skape den gode arbeidsplassen, i de perioder da de ansatte er friske.

tungt arbeidTilpasning om mulig, men kun midlertidig

Mange ganger kan kroppen eller helsen skrante, men da er det viktig å tenke alternativt. I en bedrift er det alltid alternative oppgaver som kan utføres i stedet for at man blir hjemme. Det er som regel slik at alle har litt rest kapasitet, selv om man har litt vondt her og der. Dialog og tilpasning er stikkord.

Noen ganger kan grunnen til at helsen skranter være arbeidsoppgaver man har på jobben. Det er viktig at den enkelte ansatte sier ifra i tide om oppaver som kan være tunge. I dialog med arbeidsgiveren, kan man da enten tilpasse arbeidsoppgavene, eller man kan komme på alternative måter å løse oppgavene på.

Tilpasninger er noe man kan få og ikke noe man har krav på. Arbeidstaker har tilbudt sine tjenester til arbeidsgiver ut ifra hva arbeidsgiver har behov for og hva stillingen innebærer, slik at den ansattes hovedoppgave er å utføre det man har sagt ja til.

Sparing kan føre til mer sykefravær

Skyldes sykdom og slitasje at arbeidsoppgavene egentlig er for store i forhold til bemanningen, at arbeidsgiveren bevisst sparer inn på bemanning, eller ikke har god nok økonomi til å ansette nok arbeidskraft, får man som arbeidstaker vurdere sin stilling og ikke slite seg ut for å være snill. Et konstruktivt samarbeid der man finner løsninger er derimot en god løsning for alle.

I tilfeller der bedriften har utfordringer rundt økonomien er det positivt om arbeidsgiver har en åpenhet for kreativitet og initiativ fra de ansatte.

pynt med blomsterTrivsel gir ekstra krefter

Et ordtak sier at tro kan flytte fjell og på samme måte kan trivsel gi friskhet. Man gjør derfor smart i å skape et klima der det er glede, god takhøyde, respekt for hverandres meninger og der det legges til rette for medbestemmelse og deltagelse.

Arbeidsgiver må sørge for at rammen rundt er god. Firmaet må ha en tydelig visjon som tenner de ansatte og mål som gjør at arbeidstakerne yter sitt ytterste.

Arbeidet og metoder

Ofte blir en måte og gjøre ting på en sannhet og at «det er slik man gjør det». Det kan fungere godt, men det kan også skape uenigheter og gjøre at man løser oppgaver på en mer tungvint måte.

Det finnes som regel en bedre metode å gjøre ting på. Som leder er det viktig at man motiver den enkelte ansatte til å se etter bedre måter og metoder. På samme måte som en rytter hele tiden vil forbedre seg og sin hest, gir det mestring og forbedret selvfølelse for den ansatte, ved å finne en bedre metode å gjøre ting på i arbeidet.

paa besokDra på besøk i egen bedrift

Ta fugleperspektivet som leder – lat som du er på besøk for første gang. Hvordan føles det å komme på besøk, hvordan blir du tatt i mot av de ansatte? Merker du hvordan de ansatte kommuniserer? Hvordan ser det ut på arbeidsplassen – skaper lokalet trivsel? Osv..

Arbeidsplassens utseende er viktig for trivsel. Det er en talt sannhet at man blir rolig, avslappet og glad i et estetisk flott miljø. Bedriften kan dermed tjene inn evt. kostnader for å få et trivelig sted ved ansatte som yter det lille ekstra. Alle ansatte må motiveres til å bidra for å holde lokalene ryddig og vedlikehold til en hver tid.

Noen andre små tips som bidrar til trivsel og som koster lite er at man har tilgang til kaffe, te, arbeidsklær og ustyr som er godt tilpasset den enkelte ansatte.

Ikke bare det materielle, men ord er makt

Psykologisk påvirkes vi av positivt ladede ord. Det er derfor viktig og ikke bare pynte med blomster, malerier og fine farger, men ha for eksempel en plakat der man blir ønsket velkommen til jobb og gjerne et motiverende ord som man tar med seg på vei hjem. Bruk navn på ansatte og kunder istedenfor ”du der..”, gi ros og fokuser på positive bidrag fremfor de negative.

Ha en god dagSelv om leder har alt å si så er også lederen et vanlig menneske som er en del av personalet. Det er derfor viktig at alle ansatte bidrar med å gjøre lederen god på samme måte som sine kollegaer.

Sammen må man jobbe for en god arbeidsglede, troen på at man gjør noe viktig, tenke positivt. En så liten ting som litt latter og glede i hverdagen er et stort og viktige bidrag. Et stikkord der er å gjøre hverandre gode – det er medarbeiderskap i praksis.

Utviklingssamtaler

Årlig bør leder og de enkelte ansatte ha en samtale. Det har vært mange måter slike samtaler har vært gjennomført på. Ofte kaldt medarbeidersamtale. Dette har derimot endret seg mot at man har en utviklingssamtale. Dette fordi alle konkrete saker leder ønsker å ta opp med den enkelte, bør tas opp fortløpende i løpet av et år. En utviklingssamtale skal derfor dreie seg om den enkelte medarbeiders utvikling og kompetansebehov, sett opp mot bedriftens mål.

Ansatt på sykkelEn samtale bør ende i en del punkter som den enkelte selv bør jobbe med og leder sitter som regel også igjen med temaer og behov for kompetanseutvikling i bedriften.

Hva kan man selv bidra med

Selv om man er syk og har mange rettigheter, så er det viktig at man selv tar ansvar for egen helse. Det er ikke enkelt om man har det tungt å tenke positivt, men siden man påvirker miljøet rundt seg, kan man fort trekke hele gruppen ned.

Tenk på kosthold, mosjon, søvn, fritidsaktiviteter, med mer. Man bruker mesteparten av sitt våkne liv på jobben, så det er vel så viktig at man gjør alt for å holde seg frisk og på jobb.

 

Les mer om temaet på arbeidstilsynets side her