faktura innkrevning web

Alle som selger tjenester rundt hest, vet at man i løpet av årene kommer borti dårlige betalere. Man kan ta en del forhåndsregler og man kan få hjelp om ikke regningene betales. Hjelpen kan komme fra et innkrevingsbyrå, forliksrådet, m.f.

Når inntekten uteblir kan det få ringvirkninger for regninger man selv skal betale. Man kan gjøre noen grep for å unngå at man havner i en slik situasjon.

Dreier det seg om oppstalling av hest er det viktig med en ordentlig kontrakt. Om en regning ikke blir betalt kan det fort gå en måned eller to før man kan si opp hesten. Tapet av inntekt kan derfor bli på flere måneders oppstalling.

For å unngå dette bør man ta depositum på samme måte som om du leier en leilighet.

Har man kontrakt er det i tillegg ryddig for alle parter når man følger opp purrefrister, oppsigelsestid, mm fremfor å la følelsene bestemme. Den som ikke betaler har som regel en god grunn, men her må man for sin egen del tenke business.

Hovslagere, veterinærer, equoterapeuter, m.f. som ikke har skriftlig kontrakt har allikevel en muntlig og gjerne telefonisk/melding som bekrefter oppdraget.

Forliksrådet

Får man ikke inn pengene selv etter purringer kan man gå til Forliksrådet med saken. Forliksrådet er den laveste instansen i rettssystemet. Det koster litt under 1000 kroner (2015) å ta en sak inn for forliksrådet, men som oftest vil den tapende part blir dømt til å betale kostnaden. (les mer her)

loverDersom man får medhold på kravet i forliksrådet, men motparten fremdeles ikke betaler, kan man sende kravet til Namsmannen for inndrivelse. Det koster noe over 1500 kroner (2015). Namsmannen vil kun innvilge pant i verdier/lønn/ytelse dersom det er noe å ta pant i. Dersom man innvilges pant må man selv begjære tvangssalg for å realisere pantet. Alt dette kan ta tid.

Innkrevingsbyrå

Et annet alternativ er å få hjelp før saken går så langt. Løsningen da er å ha en avtale med et innkrevingsbyrå. Gjør man det vil man også slippe arbeidet med en forliksrådsløsning.

Lindorff er et slikt firma som har eksistert i over 100 år. Tony Nguyen kan fortelle at nærmere halvparten betaler ved førstgangsvarsel om inkasso.

Velger du å inngå en avtale med for eksempel Lindorff, kan du sende ut faktura som vanlig, men purringene og evt. videre innkreving vil Lindorff stå for. Som firma får man et ryddig og profesjonelt system rundt regninger og innkreving av disse.

Innkrevingsbyråene har et årsgebyr som du som kunde må betale, men utover det så er det din kunde som betaler forsinkelsesrenter og for innkrevingskostnadene.

Les mer om Lindorff her