En hest har behov for et godt inneklima for å være frisk. Har den ikke det kan de bla få problemer med luftveiene. De vanligste utfordringene er støv, gasser, fukt og trekk.

Mattilsynet har i sine retningslinjer til forskrift om velferd for hest, sagt at luften i stallen bør skiftes ut fire ganger i timen.

For å oppfylle mattilsynets bør krav og den enkelte hests behov, må ventilasjonsanlegget være bygd slik at sirkulasjonen får med seg alle kriker og kroker på vei ut av stallen.

IMG 20190925 104118Sannhetene som ligger til grunn

Det fins noen sannheter om luft. En av disse er at kald luft går ned mot bakken og stiger når den blir varm. En annen er at luften tar den raskeste vei.

Et par andre sannheter som gjelder hesten, er at når en hest gjør fra seg så blir det gasser som starter på bakken og siger oppover. En annen er at det først blir støv når små partikler settes i bevegelse.

IMG 20190925 104420Hva er løsningen

For å få til sirkulasjon som fungerer over det hele og som kan ta hensyn til alle sannhetene, må man ha innslipp av nok luft og utblåsning av luft på rette steder.

Det vanligste er å ha en ventil der luft kommer inn over boksene, og en vifte som suger ut i stallgangen. Har man en stall der dører og vinduer står mye oppe eller en stall der boksene ikke er mot en yttervegg, kan man montere en kanal med vifte som blåser luft inn og en vifte i stallgangen som blåser ut.

Hvordan teste anlegget

Det første man må sørge for er at alle ventiler og vifter er hele og rengjort. Mange ganger kan det være støv som hindrer eller reduserer luftinntak/utblåsningen eller at man delvis har malt igjen åpninger.


Deretter er det viktig å teste anlegget ved å kjøre viften i forskjellige hastigheter, med dører og vinduer lukket som evt. ofte står åpent, osv. Utetemperaturen er også avgjørende som for eksempel ved ett raskt væromskifte.

For å måle mer nøyaktig fins det mange apparater som kan teste lufthastigheter, fuktighet, gasser, støvmengder, osv. En enkel røyk test er en fin måte for å se hvordan luften sirkulerer i stallen. En røyktest gir ofte overaskende svar.

Trenger man hjelp til å vurdere anlegget eller planlegge nytt er det flere som kan bidra, deriblant, Stallmestern.