Norges Rytterforbund har i sitt reglement skrevet følgende «En sprangkonkurranse er en utfordring hvor hest og rytter sammen settes på prøve under varierende forhold på en bane med forskjellig type hinder….»

For at en banebygger skal kunne lage en bane som setter rytter og hest på prøve, så trenger banebygger at klubben har nok og variert materiell. Mangler det sikkerhetsoppheng så blir det ikke lengdehinder. Er det mangel på planker og grinder så får ikke rytter og hest prøvd seg på slike utfordringer, som de kan komme til å møte andre steder.

Hinder lagret p hengerHva trenger man?

For å få til en god avvikling av stevnet er det en fordel om man har nok utstyr slik at hestene ikke trenger å hoppe de samme hindrene for mange ganger.

I tillegg til antall hinder så bør man kunne varierer med hva som er under toppbommen. Det kan være planker, grind, kasse, vannmatte, mur og annet fyll som er egnet.

Det kan være en fordel å ha en del innfangere istedenfor bare rene støtter. De kan gi både utfordringer samtidig som det kan ramme inn hinderet til hjelp for hestene.

En viktig ting er at grinder og fyll ikke er så høye at man ikke får brukt dem før i de aller høyeste klassene. Det samme gjelder støttene. De bør ha nøkkelskinner som går helt ned til bakken slik at dette ikke blir en begrensning den andre veien.

Ved lengdehinder som oxer og trippelbar skal det benyttes FEI-godkjente sikkerhetsoppheng. Ved planker og grind må opphengene være flate slik at fyllet sklir av dersom hesten river hinderet.

Hindrene skal utover type fyll, innfangere, etc. være innbydende. Blir det for mye farger, mønstre og spesielt fyll så kan hestene stå av eller stoppe.

Nummerskilt for å markere rekkefølgen hindrene skal hoppes, samt flagg i hvit og rødt for å markere fra hvilken side hindrene skal hoppes, trengs i tillegg til selve hindrene.

Sponset hinderHvor mye trenger man?

Til oppvarmingsbanen skal det minimum være en rekk og ett lengdesprang. Disse skal flagges slik at de kun kan hoppes en vei. For å få til det trenger man ved å bruke tre hindre (kryss, rekk og oxer) 8 støtter og inntil 12 bommer, 3 røde flagg, 3 hvite flagg, 16 opphengskopper og 2 sikkerhetsoppheng.

På selve sprangbanen kan det trengs inntil 15 hindre avhengig av størrelse på banen. Normalt pleier man å sette opp banen med annenhver rekk og lengdehinder. For eksempel 8 rekk og 7 oxere.

Da trengs det 44 støtter eller inntil 15 innfangersett og 14 enkle støtter til bakbommen på oxerne

I tillegg trengs det inntil 67 bommer. Men i de høyere klassene kan man sette inn fyll, planker, mur, etc. slik at man kan redusere antall bommer noe. Det trengs i tillegg 52 kopper og 14 sikkerhetsoppheng, samt 22 røde flagg og 22 hvite flagg.

Kjpt nummereringDet trengs også start og mål kjegler med evt. tekst start og mål. Dersom det er to fase så trengs det to sett av hver. Disse skal også ha flagg

Skaff alternativer

Planker er fint å ha i tillegg til bommer. Fargen på de bør gå igjen i bommene, men man kan ha ett mønster for eksempel hvit og fargen på bommen.

Det er en fordel å ha noen grinder i forskjellige utførelser og evt. høyder, men heller to lave enn to høye.

Mur skal best av byggeklosserFyll som kasse, klosser, bukker, kommer i mange utseender. Enkel utførelse med farger som bommene over, gir tilskudd til hinderet i de høyere klassene, men uten at det blir for voldsomt.

En enkel blå vannmatte og mur er viktig i høyere klasser.

 

Les mer detaljert om hinderutstyr i artikkelen «Alt om hinderutstyr» ved å klikke her