Arbeidsforholdene er like viktig for hovslageren som for de andre ansatte på stedet. Plasseringen av arbeidsstedet er derfor viktig både for hovslageren som for hesten. Noen hovslagere varmskor hestene. Dette gir fra seg masse røyk som ikke er noe god å puste inn. Røyken fra det bør ikke komme inn i stallen til de andre hestene og inn i ridehallen der hest og rytter bruker lungene for å yte mest mulig. Det er viktig for hovslageren selv at det er god utluftning, men samtidig ikke trekk der hovslageren arbeider.

Det andre man må tenke på med plasseringen er at de får ett sted som de kan stå uforstyrret. Mange bruker stallgangen og det kan fungere om ingen andre hester skal ut og inn, men det beste er en egen plass utenom stallgangen og da gjerne i en avgrenset del i forlengelse av stallen. Størrelsen på plassen må være stor. Det bør være ”rømningsvei” for hovslageren og god plass på sidene.

Bedre med stallgang enn vaskespilt og for trangt bygget skoingsplass

Det finnes staller som har bygget egne plasser til skoing, men det har blitt for trangt i praksis slik at de ikke kan brukes. Vaskeplassen er som regel heller ikke egnet da de som regel er for trange og det er for kort plass i enden. Det bør være to meter bak hesten. Vaskeplassene har som regel heller ikke helt jevnt gulv og mange steder en stor støpt kant foran i vaskespiltet.

Hovslagere som varmskor har som regel alt utstyr i bilen, men dersom man lager egen smie i forbindelse med stallen, trengs det branncelle mellom stall og smie. Brannslukningsutstyr, m.m. er en selvfølge. Se HMS brann for mer informasjon.

hesteskoArbeidslys må komme fra sidene

Arbeidslys for hovslagerne er viktig for et godt resultat. Det holder derfor ikke med ett lysstoffrør som står i stallgangen og skinner litt der arbeidsplassen er. Lyset må komme skrått ned fra alle kanter så verken hest eller hovslager skygger for arbeidet.

Belegg på gulvet må være flatt slik at hovslageren kan se når hesten setter ned benet at den står rett. Om man har fall på gulvet så pass på at hele gulvplata er som en stor flat plate.

På Norsk Hestesenter har de lagt gummi matter på gulvet der hestene står så det ikke blir glatt. Mattene er også med tette langsgående riller så hesten fortsatt kan stå på flatt underlag.

Noen steder monterer man polstrede side stoppere til hestene og en bindeanordning foran eller på sidene. Stolpene med støtte selges av flere firmaer.

Brukte sko til resirkulering

Ved skoplassen må det være tilgang til vask med såpe og tørkepapir. Det må også være avfallsdunker til både hestesko og søppel. Noen hovslagere tar med hesteskoene, mens andre lar det ligge så egen beholder til hesteskoene er viktig. Disse bør til resirkulering.

Ved skoingsplassen bør det være tilgang til trillebår, greip, spade og kost.