Vi, altså forfatterne av denne artikkelen, er blitt kontaktet av en forskergruppe ved Christian-Albrects-universitetet i Kiel i Tyskland. De er veldig interessert i problemet hoderisting hos hest, og ønsker å kartlegge hvor vanlig denne adferden er og hvilke faktorer som eventuelt påvirker frekvensen av denne adferden, så som rase, bruk, oppstalling etc.

De har allerede gjennomført spørreundersøkelser til hesteeiere i Tyskland, Sveits og Frankrike og fått inn mange tusen svar. Nå ønsker de også å få inn data fra de nordiske landene.

Vi har derfor oversatt spørsmålene fra den tyske Quest-back undersøkelsen og i tillegg gjort noen tilpasninger til norske forhold. Spørreprogrammet heter Nettskjema og er lagt ut på adressen https://www.nmbu.no/fakultet/biovit/om/div/node/41293 på hjemmesiden til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Svar innen 1.november 2020

Vi håper at så mange som mulig av norske hesteeiere som har hester som driver med hoderisting vil bruke noen minutter på å besvare spørsmålene før fristen 1. november 2020.

Vi spør ikke om navn eller bosted eller andre personopplysninger for hesteeierne, slik at alle besvarelser vil være helt anonyme. Eventuelle spørsmål om undersøkelsen kan rettes pr. e-post til personene under.

Etter at svarfristen er gått ut vil vi analysere dataene fra den norske delundersøkelsen og publisere resultatene på populære nettsteder og i hestetidsskrifter i Norge. Vi vil deretter sende de bearbeidede dataene til våre kollegaer i Kiel, som da vil sette sammen data fra flere europeiske land til en vitenskapelig rapport.

Takk for din hjelp!

 

Vennlig hilsen

 

Knut Egil Bøe, professor, NMBU (knut.boe@nmbu.no)

Grete Meisfjord Jørgensen, forsker, NIBIO Tjøtta (grete.jorgensen@nibio.no)

Cecilie Mejdell, seniorforsker, Veterinærinstituttet (cecilie.mejdell@vetinst.no)