Hedda Molteberg Nilsen som startet advokatfirmaet Molteberg Nilsen i 2014 kom sammen med Thea Urkedal på at det ikke var noen advokater i Norge som spesialiserte seg på hesterelaterte saker. Da begge har vært hesteeiere og ryttere startet de dermed opp Hesteadvokaten før sommeren 2017.

Behovet for dem er stort da de allerede har hatt mange saker. Hovedmengden av sakene til nå er tvister rundt kjøp og salg av hest. Mange av sakene ender med at kjøpet heves og i andre at det blir ett prisavslag.

Advokathjelp til oppstallør, eier av anlegg eller om man leier et anlegg

Konflikter rundt kjøp og salg er et avgrenset felt hvor man ofte har lettere for å få en avklaring. Har man derimot konflikter med eier av anlegget som oppstallør, leier av et anlegg eller som eier med leietakere, så er det oftere vanskeligere å avklare rett og galt.

For en hesteeier som har en kontrakt med en stall rundt oppstalling, bruk av anlegg og tjenester, kan man for eksempel komme oppi sitasjoner der man som kunde kanskje ikke får det man ønsker. Det kan for eksempel være kvalitet på ridebunnen eller kvalitet på høyet til hestene.

Utfordringen med slike uenigheter er at man ikke har en standard for hva som er bra ridebunn eller bra nok kvalitet på høyet. Så lenge man kan ri på banen eller at hestene spiser og ikke blir tynne eller syke, så er det en meningsytring som er vanskelig vurdere juridisk. Det er i tillegg noe med at man må forvente at en ridebane noen ganger er dårlig pga frost, slitasje med årene, etc.

Rådet til alle som har hest er å sørge for at man er føre var, ved å ha en god og detaljert kontrakt. På den måten sikrer man seg i forhold til hva man kan forventet av anlegg og tjenester.

2017 10 13 15.11.32Er man anleggseier og har utfordringer med oppstallører så er det samme tipset om at man må sørge for gode kontrakter der det står hva man konkret gir oppstallørerne. Et annet tips er å sørge for at man har depositum slik at man kan sikre seg om det skulle oppstå konflikter.

Det fins standard kontrakter på oppstalling, salg, tjenester, arbeidskontrakter, fôrrytteravtale, mm, men de er som regel ikke godt nok tilpasset det enkelte behov. Hesteadvokatene kan hjelpe med å tilpasse kontrakten, noe som på sikt kan være en god føre var innvestering.

Advokathjelp fra din innboforsikring

En ting mange ikke vet er at man i innboforsikringen kan få rettshjelp om man har en tvist eller pengekrav. Forsikringen kan dekke opp til 80% oppad til en sum. Det er derimot unntak for hjelp til kjøp og salg av trav og galopphester.

Det smarteste man kan gjøre er å ta kontakt med hesteadvokatene som kan vurdere saken din opp mot betingelsene i innboforsikringen. Ser de at du kan få dekket utgiftene kan de sende kravet til forsikringsselskapet for deg. Det er lettere å få godkjent dekningen av forsikringsselskapet om noen som kan reglene gjør det, enn om man skal gjøre det selv.

 

Les mer om Hesteadvokatene her