Å jobbe med brannforebygging er en viktig del av HMS arbeidet på stallen. Det er også viktig å ha brannøvelser med evakuering av hestene. Det vi har erfart er at litt øvelse og trening i hestehåndtering kan gjøre en stor forskjell for brannmannskapet. Bare det å legge på grime kan være litt av en utfordring for en som ikke er hestevant – sier Øystein Bakken som er stallmester på Norsk Hestesenter.

Han er en av initiativtagerne til prosjektet ” Hestesentra og lokale brannvesen på samme kurs”. I samarbeid med kurs og kompetansefirmaet cath112.no er det utarbeidet undervisningsmateriell rettet mot både brannmannskap og hestepersonell. Prosjektet er finansiert av Gjensidigestiftelsen.

annonse brannkursKursets innhold bygger på tre hovedområder, forebygging, rutiner ved en evt. brann og opplæring av brannmannskap.

Ønsker du å gjennomføre kurset i din stall?

Prosjektet ønsker å knytte kontakter mellom hestesentra og det lokale brannvesenet, der hensikten er å styrke holdninger og kunnskaper om forebygging og evakuering ved stallbrann.

Rundt om i landet har det i løpet av 2012 vært avholdt flere slike kurs. De har vært gjennomført etter initiativ fra stallene selv, eller i samarbeid med Cath112 og Øystein. Dersom flere ønsker å få gjennomført et slikt kurs er det bare å ta kontakt via cath112.no

Les mer om kurset på Catch112.no